Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Elisabeth Dahlborg

Professor

professor i vårdvetenskap

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - grundnivå.

Forskar inom vård och hälsovetenskap, arbetsintegrerat lärande, vårdvetenskap.


Forskningsområde/Forskningsintresse

Jag är professor i Arbetsintegrerat lärande. Mitt nuvarande forskningsintresse handlar om hur normkritisk och normkreativ pedagogik kan utveckla studenters kompetens i att genomföra ett jämlikt vårdande. Jag studerar även olika institutionella diskurser, vad de innehåller och hur de påverkar vårdandet. Tidigare har jag genomfört studier ur ett genusperspektiv med fokus både på professionella och på patienter. Jag är även docent i Vårdvetenskap och har arbetat med att utveckla en teoretisk förståelse av AIL i relation till vårdområdet.

Undervisning/handledning

Jag undervisar inom sjuksköterskeprogrammet samt specialistsjuksköterskeprogrammet Handleder och examinerar magisteruppsatser och är handledare för doktorander

Nyckelord

Vårdvetenskap, omvårdnad, diskurs, normer, normkritik, AIL, pedagogik, lärande, personcentrering

Uppdrag externt

Jag har uppdrag som granskare av avhandlingar och är betygsnämndsledamot, både nationellt och internationellt. Granskare för internationella vetenskapliga tidskrifter, tex Vård i Norden, Journal of Nursing Education, Nurse Education Today

Nätverk

Jag startade tillsammans med en dansk kollega nätverket Scandinavian research network for discursive practice in health care år 2013 och är initiativtagare till ett normkritiskt nätverk knutet till en vårdkontext. Jag är också medlem i ett nationellt genusteoretiskt nätverk inom vård- och omsorg.

RESEARCH GATE

https://www.researchgate.net/profile/Elisabeth_Dahlborg-Lyckhage

Publikationer