Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Helena Korp

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskar inom samhällsvetenskap.


FORSKNINGSOMRÅDE/FORSKNINGSINTRESSE

Mina forskningsintressen gäller dels skola och utbildning och vilka möjligheter till lärande, motivation och social inkludering som skolan ger elever med olika bakgrund; dels frågor om migration, integration och interkulturella relationer i samhället. Jag vill i forskningen gärna försöka relatera individers lärande och identitetsskapande till frågor om jämlikhet och en analys av institutionella och samhälleliga villkor. Exempel på forskningsprojekt som jag har engagerat mig i rör kunskapsbedömning, intelligensdiskurser och identitetsskapande i olika gymnasieprogram, nyanlända elevers utbildningssituation och självorganisering som väg till integration. Jag är aktiv i BUV-miljön på Högskolan Väst och gruppen Migration och Interkulturellt Lärande (MIL), samt ingår i styrgruppen för Mångfaldscentrum och Centrum för Hållbar utveckling. Från och med den 1 januari 2021 kommer jag att vara verksamhetsledare för BUV-miljön.

UNDERVISNING/HANDLEDNING

Min undervisning är huvudsakligen inom lärarprogrammen och främst yrkeslärarprogrammet och KPU (kompletterande utbildning för lärare). Mina fokusområden i undervisningen är läroplansteori, utbildningssociologi, kunskapsbedömning och vetenskaplig metod (etnografi). Jag handleder studenter på grund- avancerad och forskarutbildningsnivå.

NYCKELORD

kunskapsbedömning, motivation, läroplansteori, social reproduktion, jämlikhet, integration, interkulturellt lärande, etnografi

Publikationer