Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Helena Korp

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskar inom området samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, pedagogik.


Forskningsområde/forskningsintresse

I centrum för mitt forskningsintresse står elevers lärande och identitetsskapande i relation till undervisning och bedömning, och vilka möjligheter till meningsfullt lärande, motivation och social inkludering som skolan ger elever med olika bakgrund. På senare år har jag kommit att se det som allt mer viktigt att analysera undervisning och bedömning utifrån barns och ungas perspektiv, och att bidra till skolutveckling med sikte på att stärka barns rättigheter och minska ojämlikhetsmönster. Min forskning innefattar bl.a. nationella prov, individuella utvecklingsplaner och hur intelligensdiskurser påverkar ungas lärande och identitet. Just nu arbetar jag i ett forskningsprojekt som syftar till att utforska engelskundervisning där elevers språkliga erfarenheter och drivkrafter utanför skolan tas tillvara.

Undervisning/handledning

Jag undervisar i lärarprogrammen och i det barn-och ungdomsvetenskapliga magisterprogrammet, främst om bedömning, utbildningssociologi och vetenskaplig metod (etnografi).

Inom dessa områden handleder jag också examensarbeten. Jag är biträdande handledare för en doktorand, Eva Johansson, som skriver om bedömningar i förskolan.

Nyckelord

Bedömning, identitet, läroplansteori, utbildningssociologi, etnografi, social reproduktion, andraspråksinlärning, undervisning, motivation, barndomssociologi.

Publikationer


A 'blind-spot' : reproduction of racism in educational landscapes

Publicerat

A 'blind-spot' : reproduction of racism in educational landscapes

Hitta drivet : Studiemotivation och genusmönster i grundskolan

Publicerat

Hitta drivet : Studiemotivation och genusmönster i grundskolan

Individual Development Plans in the Swedish Comprehensive School : Supporting High Quality Learning and Equity, or Rote Learning and Social Reproduction?

Publicerat

Individual Development Plans in the Swedish Comprehensive School : Supporting High Quality Learning and Equity, or Rote Learning and Social Reproduction?

In Swedish compulsory school, individual development plans (IDPs) are mandatory for all students up to 6th grade. The purpose is to summarize and...

Inkludering och likvärdighetför nyanlända elever i grundskolan : en fallstudie i två kommuner

Publicerat

Inkludering och likvärdighetför nyanlända elever i grundskolan : en fallstudie i två kommuner

Find The Drive : On Co-Designing Practice And Experience Of A Research And Development Project Driven By Municipalities And University

Publicerat

Find The Drive : On Co-Designing Practice And Experience Of A Research And Development Project Driven By Municipalities And University

This paper aims to highlight challenges and opportunities connected to collaboration between municipal school administrators, principals, teachers...

Motivational Strategies and the Reframing of English : Activity Design and Challenges for Teachers in Contexts of Extensive Extramural Encounters

Publicerat

Motivational Strategies and the Reframing of English : Activity Design and Challenges for Teachers in Contexts of Extensive Extramural Encounters

Motivational strategies are underresearched, and studies so far conducted have been in sociolinguistic contexts where English is not extensively...

Studiehandledning för nyanlända elever i svensk skola

Publicerat

Studiehandledning för nyanlända elever i svensk skola

Tutoring Newly Arrived Students in Sweden : A Matter of Trial and Error?

Publicerat

Tutoring Newly Arrived Students in Sweden : A Matter of Trial and Error?

General description This research deals with tutoring in the mother tongue to support newly arrived students in Swedish elementary schools. Althoug...

Language Training and Meaningful Waiting : the Impact on Refugees' L2, Identity and Agency of taking an Intensive Language Course While in Asylum Accommodation

Publicerat

Language Training and Meaningful Waiting : the Impact on Refugees' L2, Identity and Agency of taking an Intensive Language Course While in Asylum Accommodation

Mapping of the Newcomers' Reception and Educational Situation and their transition in the School system in Sweden.

Publicerat

Mapping of the Newcomers' Reception and Educational Situation and their transition in the School system in Sweden.

ID: 3386 / 26 SES 03 C JS: 426. Educational Leadership Paper (Copy for Joint Session) Alternative EERA Network: 07. Social Justice and Intercultura...

Migrating Newcomers' in the Swedish Educational System - What's the Politics in that? : KAN-projektet: Kartläggning av nyanlända elevers utbildningssituation och övergångar i grundskolan.

Publicerat

Migrating Newcomers' in the Swedish Educational System - What's the Politics in that? : KAN-projektet: Kartläggning av nyanlända elevers utbildningssituation och övergångar i grundskolan.

The Swedish Parliament and the Government draw up the overall national goals regarding the educational system. Education in Sweden has had a strong...

Differences in English teachers’ approaches to pupils’ out-of-school English encounters in relation to school and pupil demographic factors

Publicerat

Differences in English teachers’ approaches to pupils’ out-of-school English encounters in relation to school and pupil demographic factors

The purpose of this questionnaire-based study is to investigate whether differences in ways in which teachers of English view the challenge of...

Generating Engagement : A Content Analysis of the Motivational Qualities in EFL Teachers’ Descriptions of Motivating Activities

Publicerat

Generating Engagement : A Content Analysis of the Motivational Qualities in EFL Teachers’ Descriptions of Motivating Activities

Students’ declining motivation to learn English in school presents a major challenge for teachers (Ushioda, 2013) and motivation researchers need t...

Elevers möten med engelska i och utanför skolan : Upprop till deltagande i forskningsprojektet Bridging the Gap

Publicerat

Elevers möten med engelska i och utanför skolan : Upprop till deltagande i forskningsprojektet Bridging the Gap

Exploring multi-sited ethnography as an approach for studying good practice in the L2 classroom

Publicerat

Exploring multi-sited ethnography as an approach for studying good practice in the L2 classroom

Introduction This paper explores multi-sited ethnography (Marcus, 2011) as a research strategy in L2 classroom research in regard to a specific...

Smart eller inte? : Hur kulturella föreställningar om intelligens påverkar ungdomars identitet och livsbanor

Publicerat

Smart eller inte? : Hur kulturella föreställningar om intelligens påverkar ungdomars identitet och livsbanor

Kapitlet beskriver intelligensdiskurser som kontext.

Etnografi i forskning om ungdomars vardag

Publicerat

Etnografi i forskning om ungdomars vardag

'I think i would have learnt more if they had tried to teach us more' - performativity, learning and identities in a swedish transport programme

Publicerat

'I think i would have learnt more if they had tried to teach us more' - performativity, learning and identities in a swedish transport programme

This study is based on an ethnography that was carried out in the Transport Programme (TP) in a Swedish upper secondary school (in this paper...

Identitetserbjudanden och lärar–elevrelationen

Publicerat

Identitetserbjudanden och lärar–elevrelationen

Individual Education Plans : sustaining or challenging power relations?

Publicerat

Individual Education Plans : sustaining or challenging power relations?

This study is based on an analysis of a sample of so called Individual Education Plans (IEP) from 233 Swedish students in grade five. It addresses...

Lärare och lärande i yrkesprogram och introduktionsprogram

Publicerat

Lärare och lärande i yrkesprogram och introduktionsprogram

Teachers’ implicit theories of intelligence : influences from different disciplines and scientific theories

Publicerat

Teachers’ implicit theories of intelligence : influences from different disciplines and scientific theories

A sample of 226 Swedish high school teachers from various knowledge domains completed self-report measures of intelligence regarding implicit...

Work Integrated Learning from the Perspective of Internationalization

Publicerat

Work Integrated Learning from the Perspective of Internationalization

The focus of this presentation is on work integrated learning in higher education that takes place in a cultural context different to that which th...

Kunskapsbedömning : Vad, hur, varför? :  kunskapsöversikt

Publicerat

Kunskapsbedömning : Vad, hur, varför? :  kunskapsöversikt

I den här kunskapsöversikten sammanställs forskning inom området bedömning och den riktar sig främst till lärare och rektorer. Kunskapsöversikten...

What counts as being smart around here? the performance of smartness and masculinity in vocational upper secondary education

Publicerat

What counts as being smart around here? the performance of smartness and masculinity in vocational upper secondary education

This article is based on an ethnographic study of the transport program, a vocational education with strong masculine tradition, in a Swedish upper...

Nationella prov och likvärdig betygssättning i gymnasiet

Publicerat

Nationella prov och likvärdig betygssättning i gymnasiet

Kapitlet handlar om hur nationella prov används i gymnasiet och hur de fungerar som stöd för likvärdig betygssättning i olika program och ämnen. De...

"I think I would have learnt more if they had tried to teach us more"

Publicerat

"I think I would have learnt more if they had tried to teach us more"

Pædagogisk brug af test : et systematisk review

Publicerat

Pædagogisk brug af test : et systematisk review

What counts as being smart around here? : Students' identity making and valued discourses in vocational upper secondary education

Publicerat

What counts as being smart around here? : Students' identity making and valued discourses in vocational upper secondary education

Gymnasiet, en skola för alla : men på olika villkor

Publicerat

Gymnasiet, en skola för alla : men på olika villkor

Lika chanser i gymnasiet? : en studie om betyg, nationella prov och social reproduktion

Publicerat

Lika chanser i gymnasiet? : en studie om betyg, nationella prov och social reproduktion

Forskningsprojekt