Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Helena Korp

Helena Korp

Universitetslektor

helena.korp@hv.se J523

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap.

FORSKNINGSOMRÅDE/FORSKNINGSINTRESSE

Mina forskningsintressen gäller dels skola och utbildning och vilka möjligheter till lärande, motivation och social inkludering som skolan ger elever med olika bakgrund; dels frågor om migration, integration och interkulturella relationer i samhället. Jag vill i forskningen gärna försöka relatera individers lärande och identitetsskapande till frågor om jämlikhet och en analys av institutionella och samhälleliga villkor. Exempel på forskningsprojekt som jag har engagerat mig i rör kunskapsbedömning, intelligensdiskurser och identitetsskapande i olika gymnasieprogram, nyanlända elevers utbildningssituation och självorganisering som väg till integration. Jag är aktiv i BUV-miljön på Högskolan Väst och gruppen Migration och Interkulturellt Lärande (MIL), samt ingår i styrgruppen för Mångfaldscentrum och Centrum för Hållbar utveckling. Från och med den 1 januari 2021 kommer jag att vara verksamhetsledare för BUV-miljön.

UNDERVISNING/HANDLEDNING

Min undervisning är huvudsakligen inom lärarprogrammen och främst yrkeslärarprogrammet och KPU (kompletterande utbildning för lärare). Mina fokusområden i undervisningen är läroplansteori, utbildningssociologi, kunskapsbedömning och vetenskaplig metod (etnografi). Jag handleder studenter på grund- avancerad och forskarutbildningsnivå.

NYCKELORD

kunskapsbedömning, motivation, läroplansteori, social reproduktion, jämlikhet, integration, interkulturellt lärande, etnografi

Publikationer