Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Irene Eriksson

Irene Eriksson

Universitetslektor

irene.eriksson@hv.se

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå. Forskar inom vård och hälsovetenskap, hälsovetenskap, omvårdnad, hälsofrämjande processer och faktorer.

Forskningsintresse

Jag är docent i omvårdnad och lektor i vårdvetenskap. Mitt forskningsintresse är framför allt områdena hälsa och välbefinnande samt bedömning av vårdbehov.

Forskningen inom äldres hälsa och välbefinnande handlar om livsstilens betydelse för äldre personers hälsa, om hur vi kan stödja det aktiva och hälsosamma åldrandet, äldre personers inställning till munhälsa och assisterad munvård samt hälsoproblem så som återkommnde urinvägsinfektioner hos gamla kvinnor. Forskningen om bedömning av vårdbehov innefattar främst bedömning av vårdbehov på telefon men även forskning om att öka äldre personens delaktighet i sin hälsa med stöd av en interaktiv mobilapplikation (virtuella system) för visualisering av aktuell hälsostatus med koppling till interaktiv egenvårdsrådgivning, har genomförts .

Jag har en klinisk bakgrund som distriktssköterska och avancerad specialistsjuksköterska inom primärvård med särskilt fokus på infektionssjukdomar inom öppen vård.
2011 disputerade jag vid Umeå universitet med avhandlingen Urinary tract infection - a serious health problem in old women.
Jag genomförde ett postdoc-projekt vid Karolinska institutet, 2014-2015, med fokus på en personcentrerad intervention i syfte att öka delaktigheten i sin hälsa hos patienter i kommunal hemsjukvård med stöd av en interaktiv mobilapplikation. Projektet som var en del i ett större projekt, PROHealth-e, genomfördes i samarbete med forskare från Karolinska institutet, Örebro universitet och Högskolan Halmstad. 

Uppdrag externt

Jag har och haft uppdrag som granskare av utbildning, betygsnämndsledamot samt granskare för internationella vetenskapliga tidsskrifter. 

Undervisning/handledning

Vid Högskolan Väst undervisar jag främst på avancerad nivå i specialistsjuksköterskeprogrammen. Jag handleder studenter i examensarbete på både grund- och avancerad nivå samt är biträdande handledare för doktorander. Jag är meriterad lärare (2020) och har stor undervisningserfarenhet främst från specialistutbildningar (distriktssköterska och avancerade specialistsjuksköterska) vid Högskolan i Skövde där jag arbetat i 17 år. 

Nyckelord

Omvårdnad, äldres hälsa, bedömning av vårdbehov, telefonrådgivning, sjuksköterska, hälsofrämjande vård. 

Research gate

Följ mig på Reasearch gate