Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Elektroteknik - korta kompetensutvecklingskurser

Fordonstillverkare, energiproducenter, eldistributörer, teknikföretag och många andra aktörer har ett stort behov av ny kompetens inom elektroteknik. Efterfrågan ökar starkt i takt med att fordonsflottan elektrifieras. Samtidigt väntas stora utmaningar för energisystemet när elbehovet ökar kraftigt, när elproduktion från icke-planerbara källor utökas och när elenergi ska distribueras allt längre sträckor.

Högskolan Väst och Uppsala universitet möter industrins kompetensbehov med kurser på avancerad nivå anpassade för yrkesverksamma ingenjörer. Kurserna har tagits fram i nära samverkan med tolv företag inom olika branscher; Atlas Copco, GKN Aerospace, Hitachi, Intel, Polestar, Svenska kraftnät, T-Engineering, Vattenfall, Alstom, Swedish Electromobility Centre, Sandvik och StandUp for Energy.

Kombinera studier med arbete

Kurserna är designade för att du ska kunna studera parallellt med ditt jobb.

Saknar du högskolebehörighet?

Även om du inte har formell behörighet, exempelvis betyg eller examensbevis, kan du ha de kunskaper som motsvarar behörighetskraven för kursen. Vi tillämpar validering av arbetslivserfarenhet. Det innebär att vi kan bedöma din kompetens utifrån både formella meriter och arbetslivserfarenhet.

Frågor? Skicka e-post till oss!

Senast uppdaterad