Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Utbildningar på avancerad nivå inom elektroteknik är starkt efterfrågat från industrin då den kompetensen är helt nödvändig för näringslivets klimatomställning och för elektrifieringen av samhället. Utmaningarna i energisystemet växer då elproduktion från icke planerbara källor ökar kraftigt, överföring av el sker på allt längre avstånd samt det elektrifierade samhället kräver allt högre elförbrukning. Elektrifieringen av samhället, där elektrifieringen av fordon är en viktig del, leder även den till utmaningar och behov av ny kompetens. Syftet med detta projekt är att skapa samarbeten och hitta synergier mellan de två lärosätena Högskolan Väst och Uppsala universitet samt relevanta industripartners rörande definiering av kompetensbrist och utveckling av utbildningsmaterial till fristående kurser inom elektroteknik, riktade mot yrkesverksamma.Kurserna kommer erbjudas som enstaka kurser, kurspaket samt komplett magister-utbildning.

Forskningsområde

  • Teknik
  • Elektroteknik och elektronik

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Forskningspartner

  • Uppsala universitet

Forskningsfinansiär

  • KK-Stiftelsen

Projekttid

2023 - 2028

Senast uppdaterad