Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lärare och två studenter samtalar. Foto
Genom att läsa denna kurs ökar du din medvetenhet om de mest betydande teoribildningarna inom engelskspråkig litteratur och lingvistik. Dessutom får du skriva en längre uppsats där du får möjlighet att fördjupa dig i ett ämne som intresserar dig. Kanske vill du skriva om genus i en roman du är fascinerad av? Eller kanske vill du undersöka språket i politiska tal eller hur språket används på nätet?
Kursen består av tre delar:
  • litteratur, där olika litteraturteorier studeras i relation till ett urval litterära texter från den engelskspråkiga världen
  • lingvistik, där olika språkteorier studeras, med tonvikt på sociolingvistik, det vill säga språket i samhället
  • en självständig uppsats på 15 hp inom engelskspråkig litteratur, lingvistik eller kultur
Kursen ges helt online via Högskolan Västs lärplattform. De två första delkurserna i litteratur och lingvistik, som ges under höstterminen, har ett asynkront upplägg, vilket innebär att uppgifter utförs inom vissa tidsramar snarare än vid schemalagda tillfällen. Detta gör kursen möjlig att läsa även om man exempelvis befinner sig i en annan tidszon. I dessa delkurser ingår inga obligatoriska schemalagda träffar, vare sig på campus eller online.
Under vårterminen skriver studenterna sin självständiga uppsats, och även introduktion till och handledning av denna sker helt online, med de verktyg och vid de tillfällen som fungerar för handledaren och studenten. Examinationsseminariet i slutet av terminen sker via videolänk i en mindre grupp studenter. Datum för dessa examinationsseminarier meddelas god tid i förväg.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

30 högskolepoäng i ämnet Engelska på nivå 1-30 samt minst 22.5 högskolepoäng i ämnet Engelska på nivå 31-60 eller motsvarande kunskaper.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Varierande tider

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-55086

START/SLUT

Från v.36 2024 till v.23 2025

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter