Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Att läsa på distans innebär att du som student måste ta ett stort eget ansvar för dina studier och att du följer de instruktioner, regler och deadlines som finns för just din utbildning. Du måste kunna planera för att hålla den studietakt som krävs med ett visst antal studietimmar per vecka, kunna koordinera dig med övriga studiekamrater på kursernas olika moment och kunna delta på de bestämda tider som finns för träffar, gruppmöten och examinationer.

ANSÖKAN

Du ansöker till våra distansutbildningar på samma sätt som till övriga utbildningar – via Antagning.se.

Hösten 2019 erbjuder vi flera olika nätbaserade program och kurser. Läs på hv.se/utbildning hur studierna i respektive distansutbildning är upplagda. 

FÖR DIG SOM ÄR ANTAGEN TILL EN DISTANSUTBILDNING

Observera att du måste registrera dig på utbildningen du är antagen till för att behålla din plats. Läs mer under Ny Student.

All information och kommunikation med läraren om din utbildning sker i de flesta fall via vår lärplattform Canvas och din studentmejl. På lärplattformen finns information om utbildningens upplägg, obligatoriska moment, examinationsuppgifter samt eventuellt schema. I vissa fall då en utbildning ges tillsammans med ett annat lärosäte kan informationen ges via ett annat system/annan lärplattform.

En kurs kan examineras genom till exempel hemtentor, inlämningsuppgifter, seminarier i e-klassrummet eller i vissa fall tentamen på plats på i Trollhättan eller via ett lärcentrum. Utbildningens examinerande inlämningsuppgifter lämnas in på lärplattformen (inte via e-post). Information om tider och regler för examination/tentamen får du av dina lärare.

Som distansstudent har du möjlighet att få böcker hemskickade. Läs mer på bibliotekets sida om distansstudier.

Så går det till att studera på våra distansprogram:

OBLIGATORISKA MOMENT VID EN VISS TIDPUNKT

Observera att det kan finnas en del moment som är bundna till en viss tidpunkt, till exempel handledning, obligatoriska träffar i nätforum eller olika former av examinationer. En del distansutbildningar har en eller flera träffar på campus i Trollhättan, andra har inga träffar alls.

Inspelade föreläsningar

Som distansstudent tar du del av inspelade föreläsningar via Högskolan Västs lärplattform Canvas eller i vissa fall annan lärplattform (vid samläsning med andra lärosäten). Filmerna är oftast egenproducerade inspelningar i studio, men kan även vara filmade föreläsningar i klassrum. Även andras produktioner, OER-objekt (Open Education Resources), kan förekomma. Filmerna distribueras oftast i strömmande format.

ZOOM

Webbmötesverktyget Zoom är en ny tjänst som har startas upp under hösten 2018. Zoom kommer att ersätta Adobe Connect som kommer att fasas ut under 2019. Zoom är integrerad i lärplattformen Canvas och man ansluter till e-mötet från kurshemsidan i Canvas. Även med denna tjänst är det viktigt att använda headset för att undvika rundgång. Här är en kort film om hur ett zoom-möte kan se ut.

ADOBE CONNECT

I vissa online-kurser och e-möten använder Högskolan Väst tjänsten Adobe Connect. Adobe Connect är helt nätbaserat, vilket innebär att ingen programinstallation behövs och du deltar i e-mötet genom en klickbar länk. Du behöver ha en tillräckligt snabb internetuppkoppling samt installera Adobe Flash Player, och för att sända bild behöver du en webbkamera. Vid Adobe Connect-möten är det viktigt att tänka på att du måste använda ett headset med mikrofon för att sända och ta emot ljud. Har du inte det och det finns fler än två mötesdeltagare finns det risk för eko/rundgång.

Det kan vara en god idé att logga in sig i e-klassrummet cirka 20 minuter innan mötet. Dels för att kontrollera tekniken (uppkoppling, ljud- och mikrofontest) och dels för att hinna ta del av lärarens eventuella instruktioner inför mötet.

Titta gärna på filmen om Adobe Connect längst ner på sidan.

SKYPE FOR BUSINESS

Möten via Skype for Business kan förekomma på din utbildning. 
Om du inte har programvaran Skype for Business i din dator, kan du titta på filmen nedan om hur man kommer igång med Skype for Business webbapp.

 

Mer information


Senast uppdaterad av Kristin Ellington