Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kontakta VFU-platsen

Kontakta din handledare för ett första besök på VFU-platsen. Besök ska ske innan den första VFU-perioden startar, helst så fort du fått besked om plats. Under besöket bekantar du och din handledare er med varandra, ni pratar om vilka förväntningar som finns och planerar för de första dagarna på VFU-perioden. Ni pratar också om vad som gäller på arbetsplatsen, såväl praktiska saker som mer outtalade normer. Besöket ger en möjlighet för både dig som student och för handledaren att bedöma förutsättningarna för VFU-placeringen.

Efter besöket mejlar du så snart som möjligt till kursens VFU-administratör och meddelar att du godtar den erbjudna platsen och att allt är klart för din VFU-period alternativt om det finns frågetecken kring platsen.

 

Behov av registerutdrag

För alla platser där du som student kommer i kontakt med barn (under 18 år) krävs att du visar ett utdrag från polisens belastningsregister (SFS 2010:476) (2013:852). Om du gör VFU på ett HVB-hem för ungdomar krävs utdrag hur både belastningsregister och misstankeregister (SFS 2007:171). Kontrollen görs för barns och ungdomars skydd och för att minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som arbetar eller praktiserar inom verksamheten.

Du som student måste ansöka om ett registerutdrag hos polismyndigheten i god tid innan den verksamhetsförlagda utbildningen kan påbörjas. För information om ansökan se Polisens webbplats. Normal handläggningstid är ca 2 veckor. Giltighetstid 6-12 månader.

Utdraget ska lämnas i obrutet kuvert för handledaren eller ansvarig för verksamheten där VFU ska genomföras.

Senast uppdaterad