Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Motionär i trappa

– Det här är ett nytt grepp för att identifiera och utveckla innovativa arbetssätt och personalaktiviteter som kan främja en hållbar hälsa i arbetslivet. Vårt fokus ligger på att ta fram digitala lösningar som möter de här behoven. Tanken är att väva in hälsofrämjande aktiviteter i arbetslivet på ett smidigt sätt, säger Ann Svensson, professor i informatik.

Alltmer pressade tidsplaner, högre krav på resultat och produktivitet har lett till att medarbetare mår allt sämre. Det är något som arbetsgivare inom industrin och flera andra branscher med stark tillväxt har märkt av på senare år.

– Vi har tillsammans med några företag startat forskningsprojektet ”Digitalisering för hållbar hälsa på arbetsplatsen” för att utveckla kunskap och kompetens om vilka insatser som är viktiga för att nå en hållbar hälsa och ett sunt och produktivt arbetsliv. Ett av företagen, Stromder, utvecklar digitala lösningar och de andra är tillverkande industriföretag.

–  Vi börjar med att kartlägga hälsoläget i företagen. I nästa steg erbjuds medarbetare ett antal aktiviteter som på olika sätt främjar hälsan. Det kan vara individanpassade aktiviteter eller gruppövningar som yoga, promenader, föreläsningar om hälsa och hälsosam kost.

Aktiviteterna ska vara tillgängliga för medarbetarna via ett digitalt verktyg i mobiltelefonen. Beroende på hur aktiva de anställda är kommer olika former av ”belöningar” att delas ut, exempelvis gratis lunch, vattenflaska, handduk och liknande. Företagen kommer löpande att följa upp om insatserna resulterar i positiva effekter för medarbetarnas hälsa och vad gäller organisationens ekonomi och hållbarhet.

– Vår ambition är att skapa ett verktyg som inspirerar till hälsofrämjande aktiviteter och som upplevs som ett positivt inslag i arbetet.

Projektet Digitalisering för hållbar hälsa på arbetsplatsen, DIGHEP, är en del av forskningen inom Industriellt arbetsintegrerat lärande och drivs i Högskolan Västs forskningsmiljö Primus. Projektet startade i januari 2022 och pågår fram till 2024. Finansiär är KK-stiftelsen.

Mer om DIGHEP

Senast uppdaterad