Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Arbetspaket 6 handlar om tjänster för bildelning och digitala applikationer till för att underlätta för användaren. Vi kommer att utveckla och använda olika digitala tjänster för bildelning, till exempel mobilappar. Vi kommer även att under utvecklingsprocessen vi att ta reda på hur tillfredsställda användarna är av tjänsten.

Anledningen till att det inom SESMA finns ett fokus på dessa digitala tjänster är för att acceptansen av dem är en förutsättning för att användaren vidare skall acceptera framtida tekniska lösningar av autonoma fordon, motsvarande SAE-nivå 5.

I arbetspaket 6 kommer vi att använda oss av de analyser som gjorts i arbetspaket 2–4, motsvarande den översta cirkeln på bilden. Till bakgrund av dessa analyser kommer vi att genomföra en iterativ utvecklingsprocess mellan design, prototyper och utvärdering av tjänst. Under design och utvärdering kommer vi att använda oss av workshops. Där kommer de familjer som deltagit i bildelningsförsöket att delta, de kommer på så sätt agera co-designers.

Senast uppdaterad