Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Batterifabrik Volvo Cars och Northwolt.jpg

Forskningsprogrammet Arbetsmarknadsutmaningar av grön omställning i Västsverige: Elektrifieringen och omställningen av fordonsklustret, ska studera elektrifieringen av fordonsklustret i Västsverige som ett fall av regional industriell grön omställning. Forskare ska undersöka arbetsmarknads- och välfärdseffekter av den gröna omställningen och hur regionala aktörer hanterar förändringsprocesser och potentiella samhällsutmaningar.

Projektet drivs av Göteborgs universitet och genomförs tillsammans med forskare på Högskolan i Skövde och Högskolan Väst. Vår del i projektet handlar om att undersöka hur infrastrukturen för kompetensförsörjning ser ut och hur utbildningsleverantörer och näringslivet samverkar (se delprojekt 4 i texten nedan).

Fokus på följande forskningsfrågor:

Vad innebär elektrifieringen av fordonsindustrin för arbete och sysselsättning och hur kommer yrkesstrukturen att förändras?
Vilka är kraven på nya färdigheter och kompetenser, och hur ska de tillgodoses?
Hur hanterar centrala aktörer kring fordonsindustrin, såsom lokala myndigheter, utbildnings- och arbetsmarknadsaktörer, de förändrade regionala kompetens- och utbildningsbehoven?
Medför den gröna omställningen av en central svensk industri sidoeffekter vad gäller social hållbarhet?

Fyra delprojekt:

1. Volvo Cars och Volvo Groups strategier för att implementera sina planer på att tillverka elfordon, och hur viktiga underleverantörer anpassar sig i förändringsprocessen.
2. Vilken kompetens som efterfrågas när fordonsindustrin går i grön riktning, och hur det påverkar yrkesstrukturen i Västsverige.
3. Hur utbildnings och omskolningssystemet utvecklas i Västsverige för att förse fordonsindustrin med nödvändig kompetens relaterad till elektrifiering.
4. Effekterna av den förväntade strukturomvandlingen för invånarnas levnadsvillkor och sysselsättningsmöjligheter, och hur kommuner arbetar för att mildra negativa sidoeffekter av strukturomvandlingen.

 

Projekttid: 2023-2030

Projektets storlek: 23 980 000 kr

Projektägare: Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Forskningspartner: Göteborgs universitet, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst

Finansiär: FORTE

Länk till Göteborgs universitet 

Nyhetsartikel om projektet

 

Forskningsområde

  • Samhällsvetenskap
  • Industriellt Arbetsintegrerat lärande

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Primus (KK-miljö)

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Göteborgs universitet

Högskolan i Skövde

Forskningsfinansiär

  • Forte

Projekttid

2023 - 2030

Senast uppdaterad