Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Syftet är att förstå hur kompetens och yrkesidentitet förändras under den våg av marknadstänkande som får allt större inflytande över hur välfärdsuppdrag tolkas och utförs. Arbetsförmedlingen har valts som exempel för att visa hur övergripande förändringsprocesser av detta slag kan påverka det konkreta vardagliga arbetet för anställda inom offentlig sektor. Denna del av offentlig sektor har under de senaste 20 åren förändrats kraftigt under inflytande av marknadiseringstendenser på minst tre sätt.

Arbetsförmedlingen som statligt finansierad verksamhet har tidigare haft en monopolställning när det gäller förmedling av arbete. Idag finns en marknad med olika slags aktörer och intressen inblandade.Arbetet som arbetsförmedlare har innehållsligt förändrats från förmedling av arbete till att coacha människor utanför arbetsmarknaden till att bli attraktiva.Allmänna förändringar av styrning och betydelsen av anställdas prestationer berör även denna yrkeskår.

Studiens empiriska material utgörs av intervjuer med tjänstemän på arbetsförmedlingen. Projektet är en förstudie som ska ligga till grund för ett större forskningsprojekt med samma inriktning.

Forskningsområde

  • Samhällsvetenskap
  • Arbetsintegrerat lärande

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för hälsovetenskap

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Marie Hjalmarsson

Projekttid

2011 - 2011

Senast uppdaterad