Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Projektet omfattar prefekter i akademin och fokuserar på deras arbetsuppgifter och på hur arbetsförhållanden interagerar med förutsättningar för organisatoriskt lärande.

Organisatoriskt lärande är ett mångfacetterat begrepp som kan innefatta en konstruktiv anpassning till en föränderlig omvärld och en organisatorisk miljö som främjar lärande och utveckling. Dessutom kan organisatoriskt lärande förstås som kulturella processer som bidrar till förändring av föreställningar, normer och relationer samt förändringar av organisatoriska strukturer.

Projektets bidrag till kunskap om prefekters arbetssituation omfattar dels en beskrivning av arbetsinnehåll, dels en kvalitativ analys av relationen mellan prefekters arbetsförhållanden, eget lärande och möjliga former för kollektivt respektive organisatoriskt lärande.

Forskningsområde

  • Arbetsintegrerat lärande

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Institutionen för ekonomi och IT

Övriga projektmedverkande

Kathe Nonås
Ingemar Johansson

Projekttid

2012 - 2012

Senast uppdaterad