Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om projektet

Det aktuella projektet har som syfte att dels kartlägga ungdomars (15-19 år) upplevda psykiska (o)hälsa i relation till COVID-19 krisen, dels studera möjliga samband mellan denna upplevelse och ett antal risk- och skyddsfaktorer i ungdomens vardag.

En riskfaktor för utveckling av psykisk ohälsa kan vara en individuell egenskap, miljön man vistas i, ett socialt band eller en process som ökar sannolikheten för ett negativt utfall. En skyddsfaktor kan å andra sidan också vara individuella egenskaper eller sociala och strukturella relationer som istället ökar sannolikheten för ett positivt utfall. Beroende på hur många skyddsfaktorer som finns i relation till befintliga riskfaktorer kan utfallet vara mer positivt eller mer negativt. I tider av kris blir det därför viktigt att identifiera och stärka potentiella skyddsfaktorer för att kunna förebygga utveckling av ungdomars psykiska (o)hälsa.

Genom att samla in material rörande ungas hantering av COVID‐19 krisen, samt upplevda psykiska (o)hälsa, tankar och känslor förknippade med krisen, får vi kunskap som kan användas i olika åtgärder såväl på kort direkt relaterat till det aktuella utbrottet, som lång sikt i liknande situationer. Åtgärder kan bland annat röra aspekter av ensamhet, utsatthet, tillit och anpassning till samhällets insatser och riktlinjer.

Tack för att ni är vår framtid! - Forskarkrönika

Ungdomars psykiska hälsa har försämrats under Covid-19 - pressmeddelande dec 2020

Artikel i Svenska Dagbladet - dec 2020

Inslag i TV4-nyheterna om projektet, ungdomar och Covid-19 - mars 2021

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Birgitta Ander, Jönköping University.

Forskningsfinansiär

  • Högskolan Väst, interna medel

Projekttid

2020 - 2020

Senast uppdaterad