Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Dagens samhälle är präglat av globalisering och karaktäriseras av olika aspekter av mångfald. I det offentliga samtalet märks en tilltagande polarisering mellan grupper och åsikter, vilket påverkar förutsättningarna för lärares undervisning. Politiskt känsliga frågor där det är svårt att dra en skarp gräns mellan fakta och åsikter brukar i utbildningsvetenskapliga sammanhang beskrivas som “kontroversiella frågor”. Det är dock inte alltid samma frågor som blir kontroversiella i alla sammanhang, utan detta är avhängigt kontexten.

Mer specifikt syftar projektet till att identifiera och problematisera förhållningssätt som lärare utgår ifrån för att i sin undervisning hantera kontroversiella frågor och undersöka om förhållningssätten skiljer sig   beroende på vilken fråga som är i fokus och mellan olika undervisningsstadier. Tillsammans med verksamma lärare syftar projektet till att utveckla, genomföra och utvärdera olika didaktiska strategier vid undervisning om kontroversiella frågor utifrån följande frågor:

  • Vilka didaktiska överväganden görs i planering av undervisningen om olika kontroversiella frågor?
  • Hur upplever och värderar lärare den genomförda undervisningen avseende innehåll och form?
  • Hur uppfattar lärare sambandet mellan undervisningsstrategi och kulturell reflektion, kritisk reflektion, moralisk och etisk medvetenhet samt omdöme och empatisk förmåga?
  • Vilken roll spelar olika skolkontexter vid val av och undervisning avseende kontroversiella frågor? Hur analyseras skolkontextens betydelse av medverkande lärare?

Forskningsmiljö / Institution

  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Forskningsfinansiär

  • ULF (Utbildning Lärande Forskning)

Projekttid

2021 - 2022

Senast uppdaterad