Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kerstin Von Brömssen

Professor, senior

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskar inom samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap/pedagogik/didaktik.


Forskningsområde/forskningsintresse

Kerstin von Brömssens forskningsintresse fokuserar elevers röster och positioneringar i relation till religion, kön och etnicitet, undervisning och lärande i religionskunskaps- och SO-undervisning och i ett bredare perspektiv fler/interkulturell utbildning. von Brömssen är vidare intresserad av att utveckla och tillämpa kritiska pedagogiska teorier, liksom intersektionella perspektiv i sitt arbete. Ett annat intresse är internationalisering inom högre utbildning, särskilt inom lärarutbildning. von Brömssen har varit inblandad i student- och lärarutbyte mellan Sverige, Storbritannien och Sydafrika. Sedan 2013 är hon medlem av Centre of Excellence vid Helsingfors universitet: Justice in Education, JustEd finansierat av Nordforsk.

Undervisning/handledning

Kerstin undervisar med fokus mot undervisning och lärande inom religionsvetenskap, och då särskilt med olika kategorier "i spel" som genus, etnicitet och ålder.

Nyckelord

Religion, kön, etnicitet, mångkulturell/interkulturell undervisning, migration, kringspriddhet.

Forskningsprojekt


Location, place, and space in religious education

Projektet handlar om hur elever i tre olika gymnasieskolor talar om religion i relation till de olika ”rumsliga” sammanhang där deras...

Kritiska händelser, värderingar och nationell identitet. Om gymnasieelevers reaktioner och tolkningar av attackerna på Utöya fyra år senare.

This project´s overall purpose is to investigate the role of religion, belief and values in the process of ongoing formation of national...