Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kerstin Von Brömssen

Kerstin Von Brömssen

Professor, senior

kerstin.von-bromssen@hv.se I412

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk. Forskar inom samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap/pedagogik/didaktik.

Forskningsområde/forskningsintresse

Kerstin von Brömssens forskningsintresse fokuserar elevers röster och positioneringar i relation till religion, kön och etnicitet, undervisning och lärande i religionskunskaps- och SO-undervisning och i ett bredare perspektiv fler/interkulturell utbildning. von Brömssen är vidare intresserad av att utveckla och tillämpa kritiska pedagogiska teorier, liksom intersektionella perspektiv i sitt arbete. Ett annat intresse är internationalisering inom högre utbildning, särskilt inom lärarutbildning. von Brömssen har varit inblandad i student- och lärarutbyte mellan Sverige, Storbritannien och Sydafrika. Sedan 2013 är hon medlem av Centre of Excellence vid Helsingfors universitet: Justice in Education, JustEd finansierat av Nordforsk.

Undervisning/handledning

Kerstin undervisar med fokus mot undervisning och lärande inom religionsvetenskap, och då särskilt med olika kategorier "i spel" som genus, etnicitet och ålder.

Nyckelord

Religion, kön, etnicitet, mångkulturell/interkulturell undervisning, migration, kringspriddhet.

Forskningsprojekt


Location, place, and space in religious education

Projektet handlar om hur elever i tre olika gymnasieskolor talar om religion i relation till de olika ”rumsliga” sammanhang där deras...

Kritiska händelser, värderingar och nationell identitet. Om gymnasieelevers reaktioner och tolkningar av attackerna på Utöya fyra år senare.

This project´s overall purpose is to investigate the role of religion, belief and values in the process of ongoing formation of national...