Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Begreppet "breddad rekrytering" har länge varit aktuellt i utbildningssammanhang och avser det jämlikhetsarbete som sker för att individer från olika bakgrund och med olika förutsättningar ska välja att studera vidare på universitet eller högskola. Den breddade rekryteringen är grundad i en demokratitanke – alla ska ha samma möjlighet att använda sin röst och sina kompetenser för att påverka vårt samhälle. Därigenom blir samhällsbygget starkare eftersom vi får en bättre representation av alla oss som lever här. Jämlikhetsarbetet har lyckats bra på så sätt att det inte längre endast är de som har föräldrar med akademisk utbildning som påbörjar studier på universitet och högskolor, men sämre när det gäller hur många som också slutför sina studier och får sin examen.

För en universitetslärare är frågan om hur man ska undervisa för att studenternas lärande ska bli så bra som möjligt central. Lärarutbildningen ska ge studenten de kunskaper och förmågor som behövs för att kunna arbeta som lärare, och en del av dessa är starkt knutna till språk- och identitetsutveckling. Det handlar bl.a. om att kunna ta olika perspektiv, att kunna argumentera för en sak med logiska och understödda argument och att kunna ta ställning. Det är dock viktigt att skilja på vad dessa förmågor kräver för typ av språkbruk och vad i högskolans språkbruk som är stilistiska drag som inte fyller någon reell funktion utan endast utgör en stilistisk barriär som ovana läsare/lyssnare måste ta sig över. I dialog med studenten kan språkets konstruerande karaktär bli belyst och studenten bli stärkt i både sitt jag och det lärar-jag som är under utveckling.

Projektet ska pågå under tre år och vi avser att studera relationen mellan identitet och språk hos studenter antagna till lärarutbildning vid Högskolan Väst. Projektet är uppdelat på fem delstudier för att vi ska få exempel från olika typer av språkliga praktiker och det sträcker sig över tid för att vi ska kunna följa studenternas utveckling. Projektet är angeläget eftersom det utgör en möjlighet att få kunskap som kan gagna att fler studenter klarar av att utveckla sitt språk så att de kan ta sin examen och börja arbeta som lärare med en hållbar utbildning i bagaget.

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Projekttid

2016 - 2019

Kontakt


Elin Almér

Elin Almér Universitetslektor
elin.almer@hv.se
Senast uppdaterad