Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 Nätverket består av forskare från University of Gothenburg, University West, University of Paderborn (Tyskland) University of Poitiers (Frankrike) och Kennesaw University (USA).

"In this multidisciplinary project, the position and meaning of narratives, the possibilities and limitations to a clinical practice centered on the personal narrative, as well as stories, creative writing, and other art forms, will be investigated from the perspective of clients and clinicians"; children, young and elderly.

Under 2016 har forskarna i nätverket deltagit i tre gemensamma projektmöten; i Sverige, Tyskland och Kroatien. Ett mål med dessa möten har varit att stärka nätverket genom att integrera de olika perspektiven, som avspeglar medlemmarnas disciplinära bakgrunder (Psychology, Sociology, German literature, Social and political sciences, Ethnology, Sociolinguistics, British Literacy and Culture). Ett ytterligare mål är att etablera och utveckla en forskningsdesign som kan utgöra grund för en gemensam forskningsansökan från nätverket. Andra uppgifter som gruppen ser som värdefulla är att genomföra konferenser och workshops för forskare inom och utanför Europa. I december 2017 genomförs således följande konferens:

"Narratives and Mental Health: Fragmentations, Disruptions & Silences – An Interdisciplinary and International Conference", University of Paderborn, Germany.

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Göteborgs universitet: Elisabeth Punzi & Niclas Hagen
University of Paderborn (Tyskland): Jarmila Mildorf & Christoph Singer
University of Poitiers (Frankrike): Nicolas Dauman
Kennesaw University (USA): Olaf Berwald

Forskningspartner

  • Göteborgs universitet
  • University of Paderborn (Tyskland)
  • University of Poitiers (Frankrike)
  • Kennesaw University (USA)

Forskningsfinansiär

  • Riksbanken Jubileumsfond

Projekttid

2016 - 2017

Senast uppdaterad