Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Tidigare forskning om samarbete kring socialt utsatta barn har pekat ut olika typer av hinder. Exempel på sådana hinder är att olika professioner har olika regelverk och organisation. Värderingar, uppfattad status och legitimitet och hur man uppfattar samarbetsprocessen är andra faktorer som påverkar samarbetet. Bristande kommunikation, revirbevakande, osäkerhet i yrkesroller med mera kan orsaka problem.

Syftet med studien är att undersöka erfarenheter hos barn och ungdomar inom social barnavård av att flera yrkesgrupper är inblandade i att hjälpa dem. Intervjuer kommer att genomföras med barn och ungdomar mellan 6 och 18 år.

Exempel på frågeställningar är: Uppfattar barnen att de vuxna har olika uppdrag och kan hjälpa till med olika saker? Kan de välja vem de vill ha mest kontakt med? Händer det att insatser blir försenade för att det tar tid att finna mötestider? Försvinner information mellan parter när många är inblandade?

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Medverkande Högskolan Väst

Forskningsfinansiär

  • Allmänna barnhuset

Projekttid

2012 - 2013

Senast uppdaterad