Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kjell Bäckman har en bakgrund både som jazzmusiker och datatekniker. Inom ganska många musikstilar använder man idag datorer för att skapa ny musik. Det speciella med Kjell Bäckmans arbete är att han använder principer hämtade från den biologiska sfären för sin programmering, till exempel evolutionens principer. Biologisk evolution går till så att arvsanlag från två föräldrar blandas och ger upphov till avkomma, vars arvsanlag i sin tur kombineras på nya sätt. De individer som är bäst anpassade till miljön kommer att ha störst chans att föra sina anlag vidare. På det viset får man en successiv utveckling av arten. 

När Kjell Bäckman programmerar datorer för att de ska skapa ny jazz sätter han upp ramar och riktlinjer för resultaten. Programmet kan sedan producera nya jazzimprovisationer inom dessa ramar. De evolutionära principerna gör att till exempel två halvbra jazzsolon kan föda en ny generation solon som i sin tur förbättras allteftersom. Nya harmonier och uttryck skapas som kan användas av verkliga jazzmusiker.

Forskningsområde

  • Informatik

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för ekonomi och IT

Övriga projektmedverkande

Kjell Bäckman, tidigare Högskolan Väst
Palle Dahlstedt, IT-universitetet, Göteborg

Projekttid

2006 - 2012

Senast uppdaterad