Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Projektets grundläggande forskningsbidrag är att genom eye-tracking-data förstå mekanismer och processer för etnisk diskriminering vid anställning, som redan är påvisat genom andra typer av experimentella metoder som korrespondenstest. Korrespondenstest kan mäta förekomsten av diskriminering i det initiala screening-stadiet i jobbansökan, men metoden kan inte adressera processen efter den första screeningen.

Detta eye-tracking-experiment utgår från en situation som liknar slutprocessen i en anställning, där rekryterare ska diskutera vilka kandidater som ska anställas från ett fåtal kandidater. Detta återspeglar också en process där jämförelse och bedömning av färdigheter och kvalifikationer spelar en viktig roll i hur rekryterare utvärderar den sökande. För att belysa hur påverkan av födelseland (att vara infödd eller utländsk född) liknar eller skiljer sig i anställningsprocessen när indikation på minoritetsbakgrund finns (signalerad genom etniska namn), kommer detta projekt specifikt att jämföra diskriminering mot utländska födda migranter (första generationen) mot svenskfödda personer med invandrarbakgrund (andra och tredje generationens migrantbakgrund av etniskminoritet), båda grupper med utbildning förvärvad i Sverige. Den senare gruppen representerar en grupp som har kulturell kompetens och utbildning liknande svenskfödda med två svenskfödda föräldrar, de så kallade ”etniska svenskarna”.

Forskningsområde

  • Samhällsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Övriga projektmedverkande

Ansvarig forskare: Sayaka Osanami Törngren,  Malmö universitet
Medverkande forskare: Marcus Nyström, Lunds universitet

Forskningsfinansiär

  • Vetenskapsrådet

Projekttid

2022 - 2024

Senast uppdaterad