Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Projektet bygger på det tidigare projektet "CityAirSim," som kombinerade analys och simulering av luftkvalitet i stadsområden med utveckling av ett visualiseringsverktyg för att utforska och förstå genererat data. "Grön, tät stad" syftar till att omsätta denna forskning i praktisk stadsplanering. Det fokuserar på att integrera grönska och byggnadsstruktur för att förbättra urbana miljöer, med stöd av visualiseringsverktyg för att facilitera förståelse och samarbete mellan olika aktörer. Projektet bidrar till flera hållbarhetsmål och har som slutmål att dessa vetenskapliga rön ska vara vägledande för beslutsfattare inom stadsutveckling.

Forskningsområde

  • Samhällsvetenskap
  • Annan samhällsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Forskningspartner

  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB
  • Göteborgs universitet
  • Botaniska trädgården

Forskningsfinansiär

  • FORMAS

Projekttid

2024 - 2026

Senast uppdaterad