Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Projekttitel: Autonomi och Beorende: Autopoiesis i populärkultur för barn och ungdomar

Historiskt har man från skolans håll förhållit sig på olika sätt till populärlitteratur, till exempel genom att se utbildningssystemet som ett vaccin mot den skadliga populärlitteraturen, genom att bejaka populärlitteraturen i fri upplevelseläsning eller genom att analysera den med ideologikritiska förtecken.

Överlag kan man säga att diskussionen är polariserad: Antingen menar man att det finns en direktpåverkan som i många fall betraktas som skadlig, eller också menar man att ungdomskulturen är autonom eller i vart fall subversiv i förhållande till vuxenkulturen, och därför inte skadas av den.

Syftet med det här projektet är att pröva hur tysk systemteori kan användas för att lösa upp den ovanstående polariseringen.

Forskningsområde

  • Humaniora
  • Språk och litteratur

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för individ och samhälle

Övriga projektmedverkande

Christian Mehrstam (tidigare Högskolan Väst)

Projekttid

2012 - 2012

Senast uppdaterad