Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Brownfield: Ökad elektrifiering och kapacitet i befintliga bebyggda områden. Hur kan man samverka och hitta nya och bättre möjligheter och modeller för att öka användningen av el men inte maximala kapacitetsutnyttjandet. Här vill vi titta på smart laddning, industriers efterfrågeflexibilitet och lokala flex- och lagringstjänster (Trollhättan MiniStaden)

GreenField: Elektrifieringen innebär nya spännande industrisatsningar och etableringar. Men hur ska dessa bäst utvecklas för att kunna erbjuda flexibilitet och möjliggöra synergier och symbioser som underlättar för ökad elektrifiering i en lokal och regional kontext. (Lysekil företagsetablering)

Lokal och delregional samhällsplanering: ökad elektrifiering sätter helt nya krav och frågeställningar i kommunernas arbete med samhällsplanering, företagsfrämjande, etablering men är också en ytterst viktig del i att uppfylla lokala klimatmål. Hur kan ökad elektrifiering bli en möjliggörare för flexibilitet, synergier och integration i det övriga energisystemet där kommuners bolag och verksamheter som t ex allmännyttan, energibolag och annan verksamhet spelar en stor roll.

Forskningsområde

  • Teknik
  • Elektroteknik och elektronik

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Forskningspartner

  • Trollhättans energi
  • Fyrbodals kommunalförbund
  • Innovatum Progress AB
  • Leva i Lysekil AB

Forskningsfinansiär

  • Statens Energimyndighet

Projekttid

2023 - 2026

Senast uppdaterad