Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Syfte med detta projekt är att installera och utvärdera ett system för automatisk kontroll av geometriutfall hos ett statistiskt relevant antal produkter tillverkade vid en produktionslina på VCC i Olofström.  Systemet ska klara av att utvärdera isolerade produkter vilka är godtyckligt placerade och orienterade på ett transportband som rör sig med en hastighet av upp till 1 m/s utan att störa produktionslinan.  Projektet grundar sig delvis på teknologier utvecklade inom tidigare forskningsprojekt.  Huvudsyftet med detta projekt är att optimera och udersöka hur de olika delarna samverkar och att färdigställa ett färdigt system.  Detta projekt är ett samarbete mellan tre olika akademiska organisationer och fem företag vilka representerar olika kompetensområden av relevans för teknologin.   

Detta projekt är ett samarbete mellan tre olika akademiska organisationer och fem företag vilka representerar olika kompetensområden av relevans för teknologin. 

Forskningsområde

  • Teknik
  • Produktionsteknik
  • Produktionssystem

Forskningsmiljö / Institution

  • Produktionsteknik
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Övriga projektmedverkande

Anna Runnemalm

Forskningspartner

  • Luleå Tekniska universitet
  • Chalmers tekniska högskola
  • Volvo Cars

Forskningsfinansiär

  • Vinnova

Projekttid

2014 - 2016

Senast uppdaterad