Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Projektet avser i konstellationen Högskolan Väst, Automotive Components Floby AB och Hydro Extruded Solutions AB studera effekten av ultraljudsassisterad bearbetning av avancerade aluminiumlegeringar, kisel, litium och skandiumlegeringar. Detta med avseende på skärbarhet, verktygsförslitning, spånformning och materialegenskaper hos den bearbetade ytan hos komponenten. Detta kommer att ske i kombination med verktygskylning med flytande kväve under högt tryck. Att kombinera två metoder, ultraljud och kryogenisk kylning har som mål att avsevärt förbättra bearbetningsoperationerna. Avsikten är att höja TRL-nivån från 3 till 4. Efter detta genomförbarhetsstudie, avsikt att bjuda in ytterligare företag och forskningsinstitutioner för att formera ett utökat forskningsprojekt kring Ultraljudsassisterad bearbetning med kryogenisk kylning.

Forskningsområde

  • Teknik
  • Produktionsteknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Produktionsteknik
  • Primus (KK-miljö)
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Forskningspartner

  • AC Floby
  • Hydro Extruded Solutions

Forskningsfinansiär

  • Vinnova

Projekttid

2019 - 2020

Senast uppdaterad