Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Datainsamlingen sker med hjälp av fokusgruppintervjuer med olika personalgrupper inom primärvården i Västra Götalandsregion.

Att använda professionella tolkar jämfört med okvalificerade tolkar, visar på positiva effekter på kommunikation, vårdresultat och patienttillfredsställelse samt ökad vårdkvalitet bland patienter med språksvårighet. Däremot är språksvårigheter associerade med mindre patientinformation, färre återbesök, sämre vårdkvalitet och lägre patienttillfredsställelse.

Den svenska sjukvården skiljer sig inte heller från den internationella när det gäller systematisering av tolkanvändning. Med okvalificerade tolkar menas personal, anhörig, vän eller dylik som översätter när tolkbehov föreligger. Då det inte finns genomarbetade rutiner kring om och när behov av professionell tolk föreligger vid ett vårdmöte med invandrare med språksvårighet, riskerar patienter med språksvårighet att få bristande vårdkvalitet. Det strider mot hälso- och sjukvårdslagens intentioner om lika vård för hela befolkningen.

Forskningsområde

  • Vård och hälsovetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Lärande och vårdande för hållbar hälsa, LOV
  • Institutionen för hälsovetenskap

Medverkande Högskolan Väst

Projekttid

2011 - 2011

Senast uppdaterad