Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Förskola, socialtjänst och polis leder tillsammans träffarna på förskolan utifrån olika teman. Träffarna ges vid sex tillfällen och varje tillfälle är 1,5 timme.  Tolk finns med som stöd. Genom dialog, information och ökad kunskap är det tänkt att insatsen bidrar till att föräldrar upplever ökad tillit till samhällsbärande instanser, så som skola, polis och socialtjänst; ökad social kontroll; ökad egenmakt och självtillit som föräldrar.

Projektet består av två delar:
Del 1 – intervjuer med föräldrar som bor i socialt utsatta områden med barn i förskoleåldern utifrån deras föräldraskap, tillit till myndigheter och behov av stöd.
Del 2 – utvärdering av insatsen genom enkäter och intervjuer med deltagande föräldrar.
Arbetet har startat upp i januari 2024 och utvärdering/rapport planeras vara klar i december 2025.

Med denna kunskap kan Trollhättans Stad, tillsammans med Polisen, avgöra om satsningen ska fortsätta som en del i ett tidigt brottsförebyggande arbete.

Forskningsområde

  • Psykologi

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Forskningspartner

  • Trollhättans Stad

Forskningsfinansiär

  • Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Projekttid

2024 - 2025

Senast uppdaterad