Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kommittén har som uppgift att vara pådrivande i övergripande arbetsmiljöfrågor, och ska ta del i planering, kontroll och uppföljning av hälso- och arbetsmiljöarbetet, och därvid fullfölja de uppgifter som framgår av Arbetsmiljölagen.

Gruppen sammanträder minst fyra gånger per år och det är arbetsgivaren som sammankallar till detta möte.

Kommitténs sammansättning

Arbetsgivarrepresentanter

 • HR-chef (ordförande) Bettina Johansson
 • Högskoledirektör Li Lejerstedt
 • HR-specialist (sekreterare) Pauline Georgy
 • Avdelningschef Service och IT Rickard Norén
 • Sektionschef Campus support Thomas Birgerson
 • Bibliotekschef Hanna Gadd
 • Prefekt Åse Boman, Institutionen för hälsovetenskap
 • Prefekt Lena Sjöberg, Institutionen för individ och samhälle
 • Prefekt Thomas Winman, Institutionen för ekonomi och IT
 • Prefekt Per Nylén, Institutionen för ingenjörsvetenskap

Medarbetarrepresentanter

 • Huvudskyddsombud Christina Karlsson
 • Skyddsombud Jonas Hallberg, Institutionen för individ och samhälle
 • Skyddsombud Tobias Arvemo, Institutionen för ekonomi och IT och Biblioteket 
 • Skyddsombud Sandra Öhrström, Förvaltningen
 • Skyddsombud Henrik Johansson (campus) och Eva Bränneby (PTC), Institutionen för ingenjörsvetenskap
 • Max Karlsson och Felix Eriksson,  studentskyddsombud 

Är du intresserad av att läsa kommitténs protokoll, kontakta kommitténs sekreterare.

Kontakt - kommitténs sekreterare


Pauline Georgy

Pauline Georgy Universitetsadjunkt Universitetsadjunkt & HR-strateg
pauline.georgy@hv.se
Senast uppdaterad