Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vi vill vara en drivkraft för demokratiutvecklingen i samhället och fördjupar därför vårt engagemang på området. Vi vill att detta ska ha genomslag i vår verksamhet, såväl i studenternas utbildning som i vår forskning, lokalt, nationellt och internationellt samt inte minst då vi samverkar med andra aktörer i samhället.

Vad ska vi göra?

En av svenska lärosätens uppgifter är att skapa möjligheter för studenter att såväl under studenttiden som efteråt utveckla sin förmåga att agera som aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle. Inom ramen för Bolognaöverenskommelsen, som syftar till att främja kvalitet och internationalisering i europeisk högre utbildning och som Sverige skrivit under, fastslås detta. Demokratiperspektivet är också en viktig del av den gemensamma värdegrunden för statsanställda.

I praktiken innebär detta att våra utbildningar medvetet måste utformas så att demokratiska ideal, samhällsansvar, ”civic engagement” och värderingsfrågor får en plats i utbildningen.

I Sverige finns ingen stark tradition kring detta arbete. Arbetet med Bolognaprocessen har heller inte, på nationell nivå, kommit särskilt långt.  Det är därför angeläget att arbetet påbörjas lokalt och Högskolan Väst vill här visa vägen.

Vad kan vi göra?

Eftersom vi inte har någon stark nationell tradition kring demokratiarbete inom den högre utbildningen i Sverige finns heller inte så mycket erfarenhet att luta sig mot. De inledande stegen är därför att medvetandegöra anställda och studenter om frågornas vikt generellt och att söka samarbeten med internationella organisationer och lärosäten. I många andra länder, inte minst i USA, finns ett mångfacetterat arbete.

I första hand söker vi efter det som brukar kallas ”best practice”, det vill säga sätt att arbeta med frågor och praktiker som visat sig fungera. Var kan insatser sättas in? Viken betydelse har styrdokument? Vilka utbildningsinsatser fungerar? Hur kan man arbeta med det omgivande samhället? Vilka fällor ska man undvika i arbetet?

Nyhetsartiklar

Spana in Högskolan Västs pressrum för att läsa vad som har skrivits om Demokratiinitiativet.

Kontakt


Fredrik Sunnemark

Fredrik Sunnemark Universitetslektor
fredrik.sunnemark@hv.se

Fredrik Sjögren

Fredrik Sjögren Prefekt tillförordnad
fredrik.sjogren@hv.se
Senast uppdaterad