Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anette Bergstrand

Universitetsadjunkt

UNIVERSITETSADJUNKT INOM VÅRDVETENSKAP

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - grundnivå.


Universitetsadjunkt inom vårdvetenskap Högskolan Väst

Filosofie magister och specialistutbildad sjuksköterska inom vård av äldre

Kursansvarig för sjuksköterskeprogrammet termin 1 VFA120 samt termin 6 LPO400.

SI-metodhandledningsstöd

Handledare av uppsatser på C-nivå.

VFU-samordnare för :

termin 1,2 och 3 vad avser VFU- placeringar inom Primärvård

kursen Vidgat Perspektiv termin 5,

kursen Omvårdnad av sjuka barn termin 5.

 

Representant för Högskolan Väst i LOS-gruppen för medicinska sekreterarere.