Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anita Varga

Anita Varga

Universitetslektor


Docent i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning

anita.varga@hv.se I409

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskningsområde

Forskar inom humaniora, språk och litteratur, svenska, språk och litteratur, litteraturvetenskap.

FORSKNINGSOMRÅDE/

FORSKNINGSINTRESSE

Jag är disputerad i litteraturvetenskap och docent i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning. I min forskning har jag två huvudsakliga spår, vilka gärna kombineras i form av forsknings- och utvecklingsarbeten tillsammans med verksamma lärare. Mitt huvudsakliga intresseområde är litteraturdidaktisk forskning med fokus på hur elever kan stödjas i sin läs- och språkutveckling genom att få läsa, lyssna till och samtala om skönlitteratur. Mitt andra intresseområde är forskning kring lärarprofessionen där jag intresserar mig för hur lärare kan utveckla sina egna undervisningsmetoder inom ramen för kollegial samverkan.

 

UNDERVISNING/HANDLEDNING

Jag undervisar på ämneslärarutbildningarna i svenska och svenska som andraspråk vid Högskolan Väst samt handleder på grund- och avancerad nivå samt på forskarutbildningen. 

UPPDRAG 

- Ämnesansvarig för svenskämnet på lärarutbildningarna vid Högskolan Väst

- Delat uppdrag som forskningsledare för den ämnesdidaktiska gruppen inom den Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön (BUV) vid Högskolan Väst

- Leadmot i styrelsen för nätverket Svenska med didaktisk inriktning (SMDI)

 

NYCKELORD

Skolforskning, litteraturdidaktik, skönlitteratur, textsamtal, undervisningsstrategier

Publikationer