Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anita Varga

Universitetslektor

Docent i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.


FORSKNINGSOMRÅDE/

FORSKNINGSINTRESSE

Jag är disputerad i litteraturvetenskap och docent i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning. I min forskning har jag två huvudsakliga spår, vilka gärna kombineras i form av forsknings- och utvecklingsarbeten tillsammans med verksamma lärare. Mitt huvudsakliga intresseområde är litteraturdidaktisk forskning med fokus på hur elever kan stödjas i sin läs- och språkutveckling genom att få läsa, lyssna till och samtala om skönlitteratur. Mitt andra intresseområde är forskning kring lärarprofessionen där jag intresserar mig för hur lärare kan utveckla sina egna undervisningsmetoder inom ramen för kollegial samverkan.

 

UNDERVISNING/HANDLEDNING

Jag undervisar på ämneslärarutbildningarna i svenska och svenska som andraspråk vid Högskolan Väst samt handleder på grund- och avancerad nivå samt på forskarutbildningen.

 

UPPDRAG 

- Ämnesansvarig för svenskämnet på lärarutbildningarna vid Högskolan Väst

- Delat uppdrag som forskningsledare för den ämnesdidaktiska gruppen inom den Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön (BUV) vid Högskolan Väst

- Leadmot i styrelsen för nätverket Svenska med didaktisk inriktning (SMDI)

 

NYCKELORD

Skolforskning, litteraturdidaktik, skönlitteratur, textsamtal, undervisningsstrategier

Publikationer


Expansive Learning And Transformative Agency For School Professionals

Publicerat

Expansive Learning And Transformative Agency For School Professionals

The current study has been formulated in cooperation between researchers and school officers from a rural Swedish municipality, based on their...

Hitta drivet : Studiemotivation och genusmönster i grundskolan

Publicerat

Hitta drivet : Studiemotivation och genusmönster i grundskolan

Språkutvecklande undervisningsstrategier i SVA-undervisningen. : En studie av textsamtal i år F-3

Publicerat

Språkutvecklande undervisningsstrategier i SVA-undervisningen. : En studie av textsamtal i år F-3

Find The Drive : On Co-Designing Practice And Experience Of A Research And Development Project Driven By Municipalities And University

Publicerat

Find The Drive : On Co-Designing Practice And Experience Of A Research And Development Project Driven By Municipalities And University

This paper aims to highlight challenges and opportunities connected to collaboration between municipal school administrators, principals, teachers...

Metacognitive perspectives on the development of reading comprehension : a classroom study of literary text-talks

Publicerat

Metacognitive perspectives on the development of reading comprehension : a classroom study of literary text-talks

The current study is a contribution to reading research dealing with tuition in reading comprehension and specifically with the issue of arranging...

Om lässtrategier och textrörlighet : En studie av elevers textsamtal kring skönlitteratur i årskurs 9

Publicerat

Om lässtrategier och textrörlighet : En studie av elevers textsamtal kring skönlitteratur i årskurs 9

This article presents findings from a school project of which the focus has been to help pupils develop their reading abilities through text-talks...

Frågan som didaktiskt verktyg : en studie av textsamtal kring skönlitteratur i årskurs 6 och 7

Publicerat

Frågan som didaktiskt verktyg : en studie av textsamtal kring skönlitteratur i årskurs 6 och 7

Tidigare forskning, bland andra Palincsar & Brown, 1984, och Pressley, 1992, har visat att frågeställande utgör ett viktigt didaktiskt verktyg för...

Samverkansprojekt