Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ann Svensson

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för informatik.

Forskar inom området samhällsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, informatik.


Forskningsområde/forskningsintresse

Ann Svensson har undersökt användandet av informationssystem för flygplansunderhåll vid en av det svenska flygvapnets flygflottiljer, F7 i Såtenäs. Här har man informationssystem för att hålla reda på hur det står till med varje flygplan. Bland annat registreras alla fel och åtgärder. Ann Svensson har också studerat hur informationssystem används inom akutsjukvården i norra Älvsborg och Uddevalla. Här handlar det bland annat om beslutstödsystem och patientjournaler.

Ann har även varit med och arbetat med att utveckla IT-användning vid gränsöverskridande modersmålsundervisning i Sverige, Norge och Danmark.

Undervisning/handledning

Undervisar i informatik och företagsekonomi.

Nyckelord

Informationssystem.


Publikationer


Challenges in Using IT Systems for Collaboration in Healthcare Services.

Publicerat

Challenges in Using IT Systems for Collaboration in Healthcare Services.

Frail elderly people refer to multi-diseased and vulnerable patients in need of medication and healthcare. These patients require healthcare from...

Acceptance of Video Conferencing in Healthcare Planning in Hospitals

Publicerat

Acceptance of Video Conferencing in Healthcare Planning in Hospitals

Health information technology has become one of the most important resources for the development and improved efficiency of healthcare services....

Flawed communications : Health professionals’ experience of collaboration in the care of frail elderly patients

Publicerat

Flawed communications : Health professionals’ experience of collaboration in the care of frail elderly patients

Aims: Frail elderly patients who have multiple illnesses do not fare well in modern health care systems, mainly due to a lack of care planning and...

How to Evaluate Collaboration within Research and Innovation

Publicerat

How to Evaluate Collaboration within Research and Innovation

To improve and strengthen regional development is often subject of political decisions. This is thesituation within the European Union, to increase...

Knowledge management for operations management within health care

Publicerat

Knowledge management for operations management within health care

The aging population of the western world poses a medical challenge for the society of today and of the future. In hospitals, healthcare...

#metoo-management

Publicerat

#metoo-management

För ett drygt år sedan inleddes #metoo-rörelsen, vilken påminner oss om att det finns brister i samhället även om allt ser bra ut på ytan. Mycket...

Utveckling av samverkansarenor för arbetsintegrerat lärande

Publicerat

Utveckling av samverkansarenor för arbetsintegrerat lärande

Strategiska samverkansarenor utvecklas vid lärosäten i syftet att bedriva en strukturerad och strategisk samverkan med externa parter. Omvärldens,...

Adoption of ERP system for operations management in SMEs

Publicerat

Adoption of ERP system for operations management in SMEs

The fast development of the IT in the society of today has led to that more SMEs rely on ERP systems. Especially, IT has facilitated the management...

Att vårda vårdarna : vilka strategier har sjuksköterskor för att hantera traumatiska situationer på arbetet?

Publicerat

Att vårda vårdarna : vilka strategier har sjuksköterskor för att hantera traumatiska situationer på arbetet?

Background: Nurses often encounter traumatic events at work, but how do they handle and process the feelings that comes with that? And do they have...

IT systems for collaboration in healthcare for frail elderly people

Publicerat

IT systems for collaboration in healthcare for frail elderly people

The ageing population of the western world poses a medical challenge for society of today and of the future. Frail elderly people are described as...

Vem tar bollen? : går vården för de mest sjuka äldre att förbättra?

Publicerat

Vem tar bollen? : går vården för de mest sjuka äldre att förbättra?

Bakgrund Flera svenska rapporter visar att de mest sjuka äldre ofta far illa på grund av bristande samordning och oklar ansvarsfördelning mellan...

The Teachers' Perspective on School Leadership for ICT

Publicerat

The Teachers' Perspective on School Leadership for ICT

School leaders have the pedagogical, as well as the financial, responsibility at the school. It is the school leader's task to manage the competenc...

The Value of Investments in Competence Development and Cross-Cultural Knowledge Sharing

Publicerat

The Value of Investments in Competence Development and Cross-Cultural Knowledge Sharing

A New Leadership and its Implications on Professions

Publicerat

A New Leadership and its Implications on Professions

Organisations have become more knowledge-intensive and professional during the last decades. Professional work generally has certain specific...

Conditions for participation within synchronous online collaborative learning

Publicerat

Conditions for participation within synchronous online collaborative learning

Interactive and communicative situations within social environments are prerequisites for learning in collaboration. Synchronous communication offe...

Inter-professional Learning for Teaching : Using Digital Tools

Publicerat

Inter-professional Learning for Teaching : Using Digital Tools

The importance of inter‐professional learning and knowledge integra‐tion for teaching is increasing as the use of digital tools will challenge the...

The Role of ICT for the Growth of Small Enterprises in Ethiopia

Publicerat

The Role of ICT for the Growth of Small Enterprises in Ethiopia

Small enterprises strive to survive and grow in the business they are involved. They make efforts to utilize different resources and technologies...

The Use of Information Systems in Professional Healthcare Work Practices

Publicerat

The Use of Information Systems in Professional Healthcare Work Practices

Over the last decades, organisations have increasingly been more knowledge intensive and professional. Professional work generally has certain...

Voluntary Disclosure of Information on Intangibles in Corporate Annual Reports

Publicerat

Voluntary Disclosure of Information on Intangibles in Corporate Annual Reports

Coping Skills of Students in Synchronous Computer-Mediated Communication

Publicerat

Coping Skills of Students in Synchronous Computer-Mediated Communication

Interactive and communicative situations within social environments are prerequisites for learning in collaboration. Synchronous computer-mediated...

On organization of professions related to IS use

Publicerat

On organization of professions related to IS use

Organizations have been more knowledge-intensive and professional during the last decades. Professional work has generally certain specific...

Students’ Use of Semiotic Structures in Synchronous Computer-Mediated Communication : An Inter-Scandinavian Study

Publicerat

Students’ Use of Semiotic Structures in Synchronous Computer-Mediated Communication : An Inter-Scandinavian Study

Synchronous computer-mediated communication is often used as a means to achieve activelearning through collaboration. This paper is based on an...

Belonging to T or L-profession? : about professional and organizational challenges for knowledge management

Publicerat

Belonging to T or L-profession? : about professional and organizational challenges for knowledge management

Organizations have been even more knowledge-intensive and profession-orientated during the last years. Professional work has generally certain...

Kunskapsintegrering med informationssystem i professionsorienterade praktiker

Publicerat

Kunskapsintegrering med informationssystem i professionsorienterade praktiker

This thesis is based on a professional perspective in the use of information systems. Information systems for knowledge integration in professional...

Professional Knowledge Sharing in Aircraft Maintenance: A New Complex in Dynamics

Publicerat

Professional Knowledge Sharing in Aircraft Maintenance: A New Complex in Dynamics

Aircraft maintenance can be described as a complex and interactive technical system. The ever increasing complex system of aircraft maintenance...

An Approach for Trust and IS Engagement in Professional-Orientated Work

Publicerat

An Approach for Trust and IS Engagement in Professional-Orientated Work

This paper addresses profession-orientated work and the professionals’ involvement and engagement in design and use of information systems. Two...

Knowledge Integration in Profession-Oriented Work: a Cross-Case Analysis

Publicerat

Knowledge Integration in Profession-Oriented Work: a Cross-Case Analysis

Different professions conduct their on-goingprofessional work in various forms of organizations, in order to accomplishcomplex and sometimes both...

Attitudes to Information Technology Among Healthcare Professions, 2009

Publicerat

Attitudes to Information Technology Among Healthcare Professions, 2009

The purpose is to explore attitudes towards IT among various categories of health care staff; health care professions. We will identify problem are...

Attitudes to information technology in health care professions

Publicerat

Attitudes to information technology in health care professions

The purpose of this paper is to explore attitudes towards IT among various categories of health care staff; health care professions. We will identi...

A true and fair view : harmonization of the accounting

Publicerat

A true and fair view : harmonization of the accounting

The aim of this paper is to describe the essence of the concept "true and fair view, in Swedish "a correct view" (en rattvisande bild). The aim is...

Growth of Ecological Production in the Agricultural Sector

Publicerat

Growth of Ecological Production in the Agricultural Sector

The agricultural sector in Sweden has been experienced rather large changes through the last twenty to thirty years. The ecological production of...

Instructional-design theories applied on a web-based learning application

Publicerat

Instructional-design theories applied on a web-based learning application

Development of the Road Carriers Cluster in the Western Region of Sweden

Publicerat

Development of the Road Carriers Cluster in the Western Region of Sweden

The road carriers business in West Sweden is described as a cluster of the Swedish business world. This cluster has been exposed to great...

Utvärdering av nätbaserad utbildning 

Publicerat

Utvärdering av nätbaserad utbildning