Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anna Johansson

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.

Forskar inom området samhällsvetenskap, sociologi.


Forskningsområde/forskningsintresse

Genusforskning, motståndsforskning, kritiska fettstudier.

Undervisning/handledning

Vetenskapsteori och Kvalitativ metod, Queerteori, genusteori, sociologisk teori.

Nyckelord

Intersektionalitet, kropp, motstånd.


Publikationer


Cirkusdeckarna och genusmysteriet : en kvalitativ textanalys ur ett genusperspektiv

Publicerat

Cirkusdeckarna och genusmysteriet : en kvalitativ textanalys ur ett genusperspektiv

Bakgrund: På 1960 och -70-talet blev genus och jämställdhet och hur det konstrueras i samhället ett hett ämne. Sedan dess har detta fortsatt vara...

Decolonising the Rainbow Flag

Publicerat

Decolonising the Rainbow Flag

The aim of the article is to explore the location and the meaning given to the rainbow flag in places outside the hegemonic centre. Through three...

Dimensions of Everyday Resistance : An Analytical Framework

Publicerat

Dimensions of Everyday Resistance : An Analytical Framework

Since James Scott introduced the concept of everyday resistance’ in 1985, research has grown within partly overlapping fields. Existing studies...

Dimensions of everyday resistance : the Palestinian Sumud

Publicerat

Dimensions of everyday resistance : the Palestinian Sumud

This article applies our earlier proposed theoretical framework on everyday resistance in the case of Palestinian Sumūd (steadfastness) in relation...

Does sex influence the allocation of life support level by dispatchers in acute chest pain?

Publicerat

Does sex influence the allocation of life support level by dispatchers in acute chest pain?

AIM: The aim of this study was to evaluate (a) the differences between men and women in symptom profile, allocated life support level (LSL), and...

En kartläggning av Nordeas kunders kassavanor på Svensk kassaservice utförd i orterna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg

Publicerat

En kartläggning av Nordeas kunders kassavanor på Svensk kassaservice utförd i orterna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg

En kvantitativ studie av förskolelärares personlighet och upplevda arbetstrivsel

Publicerat

En kvantitativ studie av förskolelärares personlighet och upplevda arbetstrivsel

Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida personlighetsdragen extraversion, vänlighet, samvetsgrannhet, neuroticism, öppenhet och...

Exempel 3: Lärarens relation till barn med "problembild" och med deras föräldrar

Publicerat

Exempel 3: Lärarens relation till barn med "problembild" och med deras föräldrar

Feta män : Maskulinitet, makt och motstånd

Publicerat

Feta män : Maskulinitet, makt och motstånd

Företagsklimatet i Uddevalla centrum : en studie i lokala förutsättningar för företagande

Publicerat

Företagsklimatet i Uddevalla centrum : en studie i lokala förutsättningar för företagande

”Har man inte föräldrarna med sig så kommer man ingenstans” : ‐om lärares relationer till föräldrar med barn som har ”problem”

Publicerat

”Har man inte föräldrarna med sig så kommer man ingenstans” : ‐om lärares relationer till föräldrar med barn som har ”problem”

The study is part of a project of cooperation between University West and the elementary schools of the Municipal of Uddevalla. Since the project h...

"Har man inte föräldrarna med sig så kommer man ingenstans" : om lärares relationer till föräldrar med barn som har "problem"

Publicerat

"Har man inte föräldrarna med sig så kommer man ingenstans" : om lärares relationer till föräldrar med barn som har "problem"

Hjärtrehabilitering : ett viktigt stöd i tillfrisknandet från hjärt-kärlsjukdom

Publicerat

Hjärtrehabilitering : ett viktigt stöd i tillfrisknandet från hjärt-kärlsjukdom

Hur sjuksköterskan kan lindra det existentiella lidandet hos patienter inom palliativ vård : En litteraturbaserad studie grundad på analys av kvalitativ forskning

Publicerat

Hur sjuksköterskan kan lindra det existentiella lidandet hos patienter inom palliativ vård : En litteraturbaserad studie grundad på analys av kvalitativ forskning

Background: When a patient suffer from a disease and is in need of palliative care, it is normal to have existential questions and thoughts. For so...

ISIS-chan : the meanings of the Manga girl in image warfare against the Islamic State

Publicerat

ISIS-chan : the meanings of the Manga girl in image warfare against the Islamic State

This article explores gendered meanings of ISIS-chan, an Internet meme in the form of a manga girl, produced and used to disrupt the messages from...

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen : Länsstyrelsernas och kommunernas tillämpning av lagstiftningen

Publicerat

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen : Länsstyrelsernas och kommunernas tillämpning av lagstiftningen

Syftet med det här examensarbetet är att kartlägga och analysera hur lagstiftningen gällande landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) tillämpa...

Levande glesbygdskommuner : En fallstudie om hur rekrytering kan främja integrering av nyanlända i samhället och mångfald i organisationer

Publicerat

Levande glesbygdskommuner : En fallstudie om hur rekrytering kan främja integrering av nyanlända i samhället och mångfald i organisationer

Glesbygdskommuner i Sverige har dålig tillväxt och många invånare väljer att flytta från orten och söka sig till större städer. Samtidigt tar...

Läs- och skrivundervisning med digitala verktyg : En kvalitativ studie om digitala verktyg i årskurs F-3

Publicerat

Läs- och skrivundervisning med digitala verktyg : En kvalitativ studie om digitala verktyg i årskurs F-3

Bakgrund: Uppsatsidén grundar sig i mitt eget stora intresse för läs- och skrivinlärning/undervisning och personliga erfarenheter av hur läs- och...

"Man lär jättemycket av varandra" : En studie av kollegialt lärande bland lärare i grundskolan

Publicerat

"Man lär jättemycket av varandra" : En studie av kollegialt lärande bland lärare i grundskolan

Media’s Framing of Same-Sex Couple Adoption in Sweden between 1978- 2003

Publicerat

Media’s Framing of Same-Sex Couple Adoption in Sweden between 1978- 2003

After many years of discussion, in 2003 it became legal for homosexuals to adopt children in Sweden. This bachelor thesis investigates how the...

Mångfaldsarbete i kommuner : Hur arbetar Uddevallas, Vänersborgs och Trollhättans kommuner med mångfald?

Publicerat

Mångfaldsarbete i kommuner : Hur arbetar Uddevallas, Vänersborgs och Trollhättans kommuner med mångfald?

I denna studie har vi undersökt hur Uddevallas, Vänersborgs och Trollhättans kommuner arbetar med mångfald i planer och policys och hur det arbetet...

Ny trend för hjälporganisationer: viral video? : Hur hjälporganisationer kan dra lärdom av den virala videon "Kony 2012"

Publicerat

Ny trend för hjälporganisationer: viral video? : Hur hjälporganisationer kan dra lärdom av den virala videon "Kony 2012"

Denna uppsats tar upp om hjälporganisationer skulle kunna använda sig utav viral video sommarknadsföringsmetod i sitt arbete att samla in pengar sa...

Produktionsplaneringsrutiner för manuella svetsresurser

Publicerat

Produktionsplaneringsrutiner för manuella svetsresurser

Struktur, relation och kommunikation : Om lärares ledarskap i klassrummet

Publicerat

Struktur, relation och kommunikation : Om lärares ledarskap i klassrummet

The study is part of a project of cooperation between University West and the elementary schools of the Municipal of Grästorp. Since the project ha...

Summering av sex års samverkansforskning för främjande av barns och ungas välfärd : Teman och utmaningar

Publicerat

Summering av sex års samverkansforskning för främjande av barns och ungas välfärd : Teman och utmaningar

Teaching, Power and Social Difference : Practicing Anti-Oppressive Education in the University Classroom

Publicerat

Teaching, Power and Social Difference : Practicing Anti-Oppressive Education in the University Classroom

Utveckling av webbapplikaton för projektet Odin : med hjälp av objektorienterad systemmodellering

Publicerat

Utveckling av webbapplikaton för projektet Odin : med hjälp av objektorienterad systemmodellering

Vill studenter leda och varför : Beror det på personlighet, graden av Self-efficacy eller genus

Publicerat

Vill studenter leda och varför : Beror det på personlighet, graden av Self-efficacy eller genus

Studien undersökte sambandet mellan Self-efficacy, personlighet utifrån Big five, viljan att leda i framtiden samt vilket kön deltagarna ansåg vara...

Forskningsprojekt


Samverkansprojekt


Lärares relationer till barn med ”problembild” och med deras föräldrar

Samverkansprojektet handlar om att utforska frågorna: - Hur uppfattar lärarna sina relationer med barn med ”problembild”? Vilka hinder...