Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anna Karin Olsson

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för företagsekonomi.

Forskar inom området samhällsvetenskap, ekonomi och näringsliv, företagsekonomi.


Forskningsområde/forskningsintresse

Jag är ekonomie doktor och universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot organisation och marknadsföring. I min forskning har jag främst studerat samverkan och medskapande, co-creation, vid turistattraktioner, event och destinationer inom ett upplevelse- och turismkontext. Jag har studerat olika aktörer men i min avhandling var fokus framförallt nordiska volontärer och deras motiv, beteende och roller som marknadsförare och medskapare av upplevelser. Mitt forskningsintresse finns inom marknadsföring och organisering relaterat till destinationsutveckling, samverkan, skapande av upplevelser, maritimt kulturarv och storytelling. Pågående studier berör regional utveckling, samverkan och innovation i nordiska kanaler och hamnmiljöer.

Undervisning/handledning

Min undervisning är främst inom organisation och ledarskap på ekonomprogrammet där jag som programansvarig är aktiv i flera olika kurser från grundnivå till fördjupningsnivå.

En stor del av min undervisning har inslag av arbetsintegrerat lärande i samverkan med olika slags organisationer i omgivande samhälle. Jag handleder och examinerar examensarbeten inom företagsekonomi samt är handledare inom forskarutbildningen i informatik med inriktning mot AIL.

Nyckelord

Organisation, marknadsföring, destinationsutveckling, turism, volontärer, samverkan, upplevelser, storytelling.

Publikationer


A conceptual model for university-society research collaboration facilitating societal impact for local innovation

Publicerat

A conceptual model for university-society research collaboration facilitating societal impact for local innovation

Purpose – The purpose is to develop a work-integrated learning (WIL) model for university-society research collaboration facilitating societal impa...

Inclusive place innovation as a means for local community regeneration

Publicerat

Inclusive place innovation as a means for local community regeneration

This chapter contributes knowledge on the challenges of collaboration within local community regeneration in order to identify innovative approache...

The Active Learning Classroom Experience : A Passion for Collaboration in Higher Education

Publicerat

The Active Learning Classroom Experience : A Passion for Collaboration in Higher Education

Large class sizes in lecture halls or traditional amphitheaters with fixed seating in rows is the everyday life of many students and teachers in...

Work-Integrated Learning and Collaboration in Higher Education 3rd Cycle : The Case of Industrial PhD Students

Publicerat

Work-Integrated Learning and Collaboration in Higher Education 3rd Cycle : The Case of Industrial PhD Students

Today universities and higher education face challenges related to collaboration with the society. Societal impacts and innovation from academia ar...

Bachelor students in research projects : boosting WIL and University-Society Collaboration

Publicerat

Bachelor students in research projects : boosting WIL and University-Society Collaboration

Drawing from the experiences of student projects organized and developed in accordance with work integrated learning, this paper contributes to the...

Framing organizational social media : a longitudinal study of a hotel chain

Publicerat

Framing organizational social media : a longitudinal study of a hotel chain

The development of social media in the past decade has transformed the hospitality and tourism industry. There is, however, limited empirical...

In an urban food desert : A study of mobile farmers markets and social entrepreneurship in Washington, DC

Publicerat

In an urban food desert : A study of mobile farmers markets and social entrepreneurship in Washington, DC

Food deserts, i.e., socially distressed neighborhoods with little access to healthy food, constitute a growing concern in the United States. In thi...

Network collaboration for local and regional development the case of Swedish women entrepreneurs

Publicerat

Network collaboration for local and regional development the case of Swedish women entrepreneurs

The aim of this study is to explore women entrepreneurs participation in networks with focus on local community collaboration. In recent years...

The Way to the Wave : To Integrate Media and Information Literacy in the "Scientific Wave" Throughout a Bachelor Program in Business Administration

Publicerat

The Way to the Wave : To Integrate Media and Information Literacy in the "Scientific Wave" Throughout a Bachelor Program in Business Administration

Media and information literacy is of increasing importance and viewed as a necessary life skill for all ages, social groups and professional sector...

Understanding Women Entrepreneurs' Encounters with an Increasingly Digitalized Workplace

Publicerat

Understanding Women Entrepreneurs' Encounters with an Increasingly Digitalized Workplace

This study aims to explore how women entrepreneurs encounter and learn to use ICT at work in response to calls for further research regarding ICT a...

Approaches to inclusive networking in place development : an illustration from six smaller Scandinavian cities

Publicerat

Approaches to inclusive networking in place development : an illustration from six smaller Scandinavian cities

The aim of this study is to further explore and deepen research in place development with focus on inclusive networking related to renewal processe...

Att utveckla Lysekils centrum tillsammans : utmaningar och möjligheter

Publicerat

Att utveckla Lysekils centrum tillsammans : utmaningar och möjligheter

Denna studie designades och analyserades av Högskolan Väst 2016-2017. Undersökningen kompletterar den besökar- och boendestudie som Högskolan Väst...

Besökar- och boendestudie i Lysekil sommaren 2017

Publicerat

Besökar- och boendestudie i Lysekil sommaren 2017

Denna studie designades och analyserades av Högskolan Väst 2016-2017. Undersökningen kompletterar den besökar- och boendestudie som Högskolan Väst...

Conceptualizing University-Society Collaboration : A Literature Review Focusing on Drivers of Collaboration

Publicerat

Conceptualizing University-Society Collaboration : A Literature Review Focusing on Drivers of Collaboration

Collaboration and learning are vital for development in all sectors of society and there is a constant need for new ideas, innovation and...

Lessons Learned From A Cross-Sector Development Project : An Integrative Research Approach

Publicerat

Lessons Learned From A Cross-Sector Development Project : An Integrative Research Approach

This paper draws on the experiences of work-integrated learning from a Swedish-Norwegian cross-sector research project where actors from university...

Linking Technological Frames to Social Media Implementation : An International Study of Hotels

Publicerat

Linking Technological Frames to Social Media Implementation : An International Study of Hotels

Social media have transformed the hospitality and tourism industry and affected how customers interact and take decisions, but have also affected...

Stakeholder Collaboration for Place Innovation : Challenges and Visions in Local Regeneration

Publicerat

Stakeholder Collaboration for Place Innovation : Challenges and Visions in Local Regeneration

This paper takes its point of departure from urban place innovation studies with focus on stakeholders' interests and involvement in developing loc...

Challenges of collaboration in old townscapes

Publicerat

Challenges of collaboration in old townscapes

Challenges of collaboration in old townscapes Contemporary cities are increasingly viewing cultural/heritage tourism as an area of tourism with gre...

Making sense of social media implementation : a longitudinal case study of the technological frames of hotel employees

Publicerat

Making sense of social media implementation : a longitudinal case study of the technological frames of hotel employees

Social media has become an important part of people’s social life and effect how they communicate, interact and consume online. Social media, has...

Samverkan och utveckling i Gamlebyen

Publicerat

Samverkan och utveckling i Gamlebyen

Högskolan Västs Rapport 3 - Samverkan och utveckling i Gamlebyen består av en studie av Gamlebyen Fredrikstads kommune, Norge. Denna studie baseras...

The Old Town District : Not Just a Scenic Backdrop - Stakeholders' Perspectives in Urban Re-generation

Publicerat

The Old Town District : Not Just a Scenic Backdrop - Stakeholders' Perspectives in Urban Re-generation

This paper takes its point of departure from an urban place innovation study with focus on local stakeholders with particular interest in the Old...

Women Entrepreneurs in Local Community Networks : Participation, Challenges and Place Development

Publicerat

Women Entrepreneurs in Local Community Networks : Participation, Challenges and Place Development

The aim of this study is to explore women entrepreneurs' participation in local community networks with focus on place development. In recent years...

Besökar- och boendestudie i Lysekil sensommaren 2016

Publicerat

Besökar- och boendestudie i Lysekil sensommaren 2016

En studie av besökare och boende i Lysekil genomfördes med 279 svarande respondenter under tiden 26 juli - 14 september 2016. Syftet med studien va...

Canals, Rivers and Lakes as Experiencescapes : Destination Development Based on Strategic Use of Inland Water

Publicerat

Canals, Rivers and Lakes as Experiencescapes : Destination Development Based on Strategic Use of Inland Water

Earlier studies show that there is an increasing interest in exploration and (re)development of waterways sites with surrounding areas used for...

En gränsöverskridande workshop om : Hvordan kan vi bruke undersøkelser til å skape et bedre sentrum?

Publicerat

En gränsöverskridande workshop om : Hvordan kan vi bruke undersøkelser til å skape et bedre sentrum?

En gränsöverskridande workshop om Hvordan kan vi bruke undersøkelser til å skape et bedre sentrum? genomfördes den 27 oktober 2016 i Fredrikstad...

Making an effort for free : volunteers' roles in destination-basedstorytelling

Publicerat

Making an effort for free : volunteers' roles in destination-basedstorytelling

Many destinations are dependent on volunteers. Storytelling is one of the areas to which volunteers are increasingly contributing; however, the rol...

Women Entrepreneurs' Participation in Local Tourism Networks in Sweden : a Pilot Study

Publicerat

Women Entrepreneurs' Participation in Local Tourism Networks in Sweden : a Pilot Study

In tourism contexts entrepreneurship contributes to the ongoing transformation and development of places and regions. In recent decades interest in...

A Nordic Perspective on Co‐Operation for Sustainable Destination and Regional Development

Publicerat

A Nordic Perspective on Co‐Operation for Sustainable Destination and Regional Development

This research report contributes to a Nordic perspective on co-operation for sustainable destination- and regional development based on studies...

Destination Development with Focus on Strategic Use of Inland Water Areas as Experiencescapes

Publicerat

Destination Development with Focus on Strategic Use of Inland Water Areas as Experiencescapes

There is an increasing interest in exploration and (re)development of waterways sites with surrounding areas used for leisure, recreation and...

Destination Development with Focus on Strategic Use of Inland Water Areas as Experiencescapes

Publicerat

Destination Development with Focus on Strategic Use of Inland Water Areas as Experiencescapes

There is an increasing interest in exploration and (re)development of waterways sites with surrounding areas used for leisure, recreation and...

Doing good at a nonprofit tourist attraction

Publicerat

Doing good at a nonprofit tourist attraction

Purpose – The purpose of this paper is to contribute to the growing field of membership research by applying a relationship marketing perspective o...

Exploring Nordic ways of tourism cooperation around canals, rivers and in‐land water areas

Publicerat

Exploring Nordic ways of tourism cooperation around canals, rivers and in‐land water areas

There is an increasing interest for exploring and /re/development of water and waterways sites with surrounding areas used for leisure, recreation...

Integration, entreprenörskap och hållbar samhällsutveckling

Publicerat

Integration, entreprenörskap och hållbar samhällsutveckling

Destination development through storytelling focused on maritime culture

Publicerat

Destination development through storytelling focused on maritime culture

Abstract for the 22nd Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research: Innovation and value creation in experience-based tourism Destination...

Members in Tourism Settings : their Motivations, Behaviours and Roles

Publicerat

Members in Tourism Settings : their Motivations, Behaviours and Roles

Driving forces for sustainable destination development : A Nordic study based on maritime culture and inland sea-regions

Publicerat

Driving forces for sustainable destination development : A Nordic study based on maritime culture and inland sea-regions

This study focuses on sustainable destination development in a Nordic context. At most destinations stakeholders from private, public and voluntary...

Members in Tourism Settings : their motivations, behaviours and roles

Publicerat

Members in Tourism Settings : their motivations, behaviours and roles

Membership programs are widely-used marketing tools. Many customers belong to a number of different membership programs across a variety of...

Spatial aspects of member retention, participation and co-creation in tourism settings

Publicerat

Spatial aspects of member retention, participation and co-creation in tourism settings

Many customers today belong to a number of different membership programs. Memberships have been applied in different ways in tourism settings since...

Volunteers' roles in the storytelling process in tourism settings

Publicerat

Volunteers' roles in the storytelling process in tourism settings

The number of volunteers in tourism settings is increasing. Volunteers are present at attractions, events and destination services performing vario...

A tourist attraction's members : Their motivations, relations and roles

Publicerat

A tourist attraction's members : Their motivations, relations and roles

Active participating consumers are present as members at tourist attractions. This explorative case study aims to deepen the understanding of the...

Storytelling : A Means of Creative Destination Development?

Publicerat

Storytelling : A Means of Creative Destination Development?

The objective of this paper is to scrutinize the possibilities and drawbacks of using storytelling as a means of developing and marketing Nordic...

Storytelling and destination development

Publicerat

Storytelling and destination development

The objective of this study is to scrutinize the possibilities and drawbacks of using storytelling as a means of developing and marketing Nordic...

Members as Participating Supporters and Front Line Co-Creators : Spatial Aspects of Member Interactions in Tourism Settings

Publicerat

Members as Participating Supporters and Front Line Co-Creators : Spatial Aspects of Member Interactions in Tourism Settings

Many customers of today are members in a variety of membership progammes. In the tourism and hospitality industry membership programmes are of...

Storytelling and destination development

Publicerat

Storytelling and destination development

Traditional packaging models, including transportation, accommodation, dining, and activities are fundamental but tend to overlook the fact that...

Tourist attractions have members-why?

Publicerat

Tourist attractions have members-why?

Tourist attractions have members – why?   Active participating consumers are present as members at tourist attractions. This explorative study aims...

Doing Good : an Exploration of Members' Motivations and Behaviours in Tourism Settings

Publicerat

Doing Good : an Exploration of Members' Motivations and Behaviours in Tourism Settings

Making an Effort for Free : Volunteers’ Roles in Destination-based Storytelling

Publicerat

Making an Effort for Free : Volunteers’ Roles in Destination-based Storytelling

Forskningsprojekt