Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anna Karin Olsson

Anna Karin Olsson

Universitetslektor


Docent i företagsekonomi

anna-karin.olsson@hv.se J305

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för företagsekonomi. Forskar inom samhällsvetenskap, ekonomi och näringsliv, företagsekonomi.

Forskningsområde/forskningsintresse

Jag är ekonomie doktor och docent i företagsekonomi. I min forskning har jag främst studerat samverkan och samskapande utifrån ett organisations- och ledarskapsperspektiv i olika kontexter, alltifrån besöksnäring till tillverkningsindustri.  

Mitt forskningsintresse omfattar individer och organisering relaterat till samverkan och samskapande i destinationsutveckling, regional utveckling, centrumutveckling, entreprenörskap, platsinnovation, samverkan mellan akademi och samhälle, samt digitalisering. Jag är verksam inom forskningsmiljöerna LINA och PRIMUS.

Pågående forskning berör lärande och industrins digitalisering.

Undervisning/handledning

Min undervisning är främst inom organisation och ledarskap på grundläggande och avancerad nivå. Jag är även aktiv som biträdande handledare inom forskarutbildningen i Informatik med inriktning mot AIL.

En stor del av min undervisning har inslag av arbetsintegrerat lärande i samverkan med olika organisationer och externa aktörer i omgivande samhälle.

Nyckelord

Organisation, ledarskap, samverkan, samskapande, AIL, besöksnäring, entreprenörskap, digitalisering, tillverkningsindustri.

Publikationer