Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bibbi Ringsby-Jansson

Vicerektor

Anställd på Rektorsfunktionen.

Forskar inom området samhällsvetenskap, sociologi, socialt arbete.


Forskningsområde/forskningsintresse

Bibbi Ringsby Janssons forskningsområde är framför allt unga människor med intellektuella, psykiska eller neuropsykiatriska funktionshinder och deras delaktighet i samhället. Hon ingår i en forskargrupp som studerar marginaliserade gruppers möjligheter i arbetslivet.

Nyckelord

Unga med funktionshinder, marginaliserade grupper, arbetsliv, stödinsatser.


Publikationer


Renässans för socialpedagogik? : en bok om socialpedagogisk bildning

Publicerat

Renässans för socialpedagogik? : en bok om socialpedagogisk bildning

I denna bok söker vi samla idéer och tankar från olika tidsepoker för att formulera en socialpedagogik för framtiden. För att de idéer som historis...

Social pedaogical practices in Swedish welfare contexts

Publicerat

Social pedaogical practices in Swedish welfare contexts

This article focuses on social pedagogy and how social pedagogical approaches are used in Swedish welfare contexts. Social pedagogy as a phenomenon...

Den lokala offentliga arenan : mötesplats för utveckling av gemenskap och lärande?

Publicerat

Den lokala offentliga arenan : mötesplats för utveckling av gemenskap och lärande?

Lärande som villkor för stöd till unga med funktionshinder

Publicerat

Lärande som villkor för stöd till unga med funktionshinder

On the outskirts of normality : Young adults with disabilities, their belonging and strategies

Publicerat

On the outskirts of normality : Young adults with disabilities, their belonging and strategies

Unga med funktionshinder på väg ut i arbetslivet

Publicerat

Unga med funktionshinder på väg ut i arbetslivet

Boende och sociala sammanhang : för människor med funktionshinder

Publicerat

Boende och sociala sammanhang : för människor med funktionshinder

Common areas in group homes : Arenas for different interests?

Publicerat

Common areas in group homes : Arenas for different interests?

Gruppbostadens gemensamhetsutrymme : en tummelplats för olika trender och traditioner

Publicerat

Gruppbostadens gemensamhetsutrymme : en tummelplats för olika trender och traditioner

Livet utanför bostaden

Publicerat

Livet utanför bostaden

Rum och plats : en grund för vardagslivet

Publicerat

Rum och plats : en grund för vardagslivet

Outside the System : Life patterns of Yong Adults with Intellectual Disabilities

Publicerat

Outside the System : Life patterns of Yong Adults with Intellectual Disabilities

Risk eller möjlighet : om styrning och inflytande i mötet mellan unga med funktionshinder och välfärdssamhällets aktörer

Publicerat

Risk eller möjlighet : om styrning och inflytande i mötet mellan unga med funktionshinder och välfärdssamhällets aktörer

Forskningsprojekt