Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Charlotta Isaksson

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.

Forskar inom samhällsvetenskap, teknik och social förändring.


Forskningsområde/forskningsintresse

Mitt forskningsintresse handlar om hur energieffektiv teknik integreras i den sociala miljön. Det handlar bl.a. om hur människor lär sig att hantera och tolka tekniken, samt hur olika innebörder av tekniken skapas genom dess användning i vardagens praktiker.

Undervisning/handledning

Jag föreläser inom sociologi, miljösociologi och kvalitativa forskningsmetoder, samt är handledare och examinator för examensarbeten.

Nyckelord

Energiteknik, miljösociologi, tekniktolkning, social förändring.

Publikationer