Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Charlotta Isaksson

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.

Forskar inom området samhällsvetenskap, teknik och social förändring.


Forskningsområde/forskningsintresse

Mitt forskningsintresse handlar om hur energieffektiv teknik integreras i den sociala miljön. Det handlar bl.a. om hur människor lär sig att hantera och tolka tekniken, samt hur olika innebörder av tekniken skapas genom dess användning i vardagens praktiker.

Undervisning/handledning

Jag föreläser inom sociologi, miljösociologi och kvalitativa forskningsmetoder, samt är handledare och examinator för examensarbeten.

Nyckelord

Energiteknik, miljösociologi, tekniktolkning, social förändring.


Publikationer


Active, passive, non-existing or conditional? : Social relations shaping energy use at workplaces

Publicerat

Active, passive, non-existing or conditional? : Social relations shaping energy use at workplaces

Energy efficiency concerns the entire workplace and a cooperative approach is important for achieving ambitious energy reduction targets. Despite...

Digitalt stöd för delaktighet : Ungas användning av digital teknik inom ramen för kommunernas LSS-verksamhet

Publicerat

Digitalt stöd för delaktighet : Ungas användning av digital teknik inom ramen för kommunernas LSS-verksamhet

Kommunikation för hållbar energianvändning i bostäder

Publicerat

Kommunikation för hållbar energianvändning i bostäder

En effektivare användning av energi och minskat resursslöseri är viktigt för att begränsa klimatförändringar och arbeta mot en mer hållbar...

The neglected practice : uncertainties encountered by occupants in a new energy efficient building

Publicerat

The neglected practice : uncertainties encountered by occupants in a new energy efficient building

Technical and performance related uncertainties that come with an increased number of components and system complexity are often thoroughly examine...

Anchoring energy efficiency information in households’ everyday projects : peoples’ understanding of renewable heating systems

Publicerat

Anchoring energy efficiency information in households’ everyday projects : peoples’ understanding of renewable heating systems

This article claims that the contents of energy conservation information policy instruments must be better adapted to household members’ everyday...

Dividing or sharing? : A time-geographical examination of eating, labour, and energy consumption in Sweden

Publicerat

Dividing or sharing? : A time-geographical examination of eating, labour, and energy consumption in Sweden

Many energy consuming household activities are collectively organized, while in information campaigns for energy conservation they are regarded as...

Learning for lower energy consumption

Publicerat

Learning for lower energy consumption

Energy-efficient technologies are not just objects that might enable households to carry out more sustainable practices; they are tools, and using...

Forskningsprojekt