Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Charlotta Isaksson

Charlotta Isaksson

Universitetslektor

charlotta.isaksson@hv.se I512

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, teknik och social förändring.

Forskningsområde/forskningsintresse

Mitt forskningsintresse handlar om hur energieffektiv teknik integreras i den sociala miljön. Det handlar bl.a. om hur människor lär sig att hantera och tolka tekniken, samt hur olika innebörder av tekniken skapas genom dess användning i vardagens praktiker.

Undervisning/handledning

Jag föreläser inom sociologi, miljösociologi och kvalitativa forskningsmetoder, samt är handledare och examinator för examensarbeten.

Nyckelord

Energiteknik, miljösociologi, tekniktolkning, social förändring.