Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Eva M Johansson

Eva M Johansson

Universitetslektor


Filosofie Doktor i Pedagogik

eva.m.johansson@hv.se

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskningsområde

Forskar inom barn- och ungdomsvetenskap.

Forskningsintresse

Mitt forskningsintresse är framför allt inriktat på Bedömning i förskolan med ett särskilt fokus på maktrelationer och social reproduktion genom förskolans bedömningspraktiker. Ett övrigt intresse rör undervisningen på träningsskolan.  

Därför forskar jag om detta

Förskolan är en plats där de flesta barn tillbringar mycket tid och som spelar stor roll för barnens utveckling och lärande. Verksamheten präglas också av ökade krav på kvalitetskontroll och bedömning, liksom samhället i stort. Man talar ibland om att förskolan finns i en kontext av ”intensifierad bedömningskultur”.

Jag hoppas att min forskning kan visa vad olika bedömningar av barnens utveckling och lärande kan innebära för vilka barnen ges möjlighet att bli. Det ger förhoppningsvis förskollärare, och andra som arbetar på förskolan, redskap att dra slutsatser om vilka bedömningar som bäst gynnar barnens välmående, utveckling och lärande, och på vilka grunder. I ett större perspektiv önskar jag också att forskningen kan bidra till ett kritiskt granskande och ifrågasättande av det starka inslaget av granskning och bedömning i samhället i allmänhet men på förskolan i synnerhet.

Externa uppdrag

Jag har varit ledamot i programrådet för förskollärar- och grundlärarprogrammet på Högskolan Väst. Jag har uppdrag som artikelgranskare för en professionstidskrift. Jag har också uppdrag som betygsledamot och opponent vid licentiatsseminarier. 

Undervisning/handledning

Jag har undervisat på framför allt förskollärarprogrammet under många år, men också mot andra lärarprogram på Högskolan Väst. Under 2019–2021 var jag programansvarig för förskollärarprogrammet på Högskolan Väst. Jag har också lett utbildningar av handledare och i kollegialt lärande.

Nyckelord

Förskola, bedömning, statlig styrning, dokumentalitet, kulturell och social reproduktion, habitus, etnografi

Publikationer

Här hittar du mina publikationer i databasen DiVA