Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Gunnar Peterson

Universitetslektor

Senior Advisor Strategic Internationalisation

Anställd på Avdelningen för informatik.


Forskningsintresse 

Internationalisering som kvalitetsfaktor inom högre undervisning och forskning, IT & lärande, användarcentrerad design och utveckling av informationssystem, tillämpad affärssystemsanvändning

Uppdrag externt

  • Representant Högskolornas Nätverk för Strategisk Internationalisering (HÖNSI) (2022-)
  • Styrgruppsledamot Kommunakademin Väst (2015-2020)
  • Styrgruppsledamot KK-miljö Primus (2017-2020)
  • Delregionalt kompetensnätverk Fyrbodal (2019-2020)
  • Ordförande Västsvenska kontaktnätverket för flexibelt lärande (VKF) (2008-2015)
  • Ordförande Strategiskt InternationaliseringsRåd (SIR) (2018--)
  • Ledamot Forum för Arbetsintegrerat lärande och AIL (FAP) (2009-2014)
  • Ledamot Kvalitetsråd HV (2009-2020)
  • Extern ledamot programråd Master in Software Engineering, BTH (2005-2008)

Undervisning/handledning

Undervisar inom projektledning och projektmetodik på utbildningar i informatik och företagsekonomi samt handleder examensarbeten i informatik.

Nyckelord

Internationalisering inom högre utbildning och forskning, IT och lärande

Media

Nyhet: Gunnar Peterson stärker internationaliseringen