Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Gunnar Peterson

Gunnar Peterson

Universitetslektor


Senior Advisor Strategic Internationalisation

gunnar.peterson@hv.se J212

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för informatik.

Forskningsintresse 

Internationalisering som kvalitetsfaktor inom högre undervisning och forskning, IT & lärande, användarcentrerad design och utveckling av informationssystem, tillämpad affärssystemsanvändning

Uppdrag externt

  • Representant Högskolornas Nätverk för Strategisk Internationalisering (HÖNSI) (2022-)
  • Styrgruppsledamot Kommunakademin Väst (2015-2020)
  • Styrgruppsledamot KK-miljö Primus (2017-2020)
  • Delregionalt kompetensnätverk Fyrbodal (2019-2020)
  • Ordförande Västsvenska kontaktnätverket för flexibelt lärande (VKF) (2008-2015)
  • Ordförande Strategiskt InternationaliseringsRåd (SIR) (2018--)
  • Ledamot Forum för Arbetsintegrerat lärande och AIL (FAP) (2009-2014)
  • Ledamot Kvalitetsråd HV (2009-2020)
  • Extern ledamot programråd Master in Software Engineering, BTH (2005-2008)

Undervisning/handledning

Undervisar inom projektledning och projektmetodik på utbildningar i informatik och företagsekonomi samt handleder examensarbeten i informatik.

Nyckelord

Internationalisering inom högre utbildning och forskning, IT och lärande

Media

Nyhet: Gunnar Peterson stärker internationaliseringen