Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Jan-Olof Karlsson

Jan-Olof Karlsson

Universitetslektor

jan-olof.karlsson@hv.se J211

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för informatik. Forskar inom samhällsvetenskap, informatik.

Forskningsområde/forskningsintresse

Mitt intresse är frågor där IT kan förbättra vardagen för människor. För närvarande sysslar jag med frågor kring olika behandlingar och möten via internet och hur man skapar bra miljöer för detta.

Undervisning/handledning

Jag undervisar på programmet Systemutveckling IT och samhälle samt på det internationella magisterprogrammet: IT and Management. Programansvarig för Systemutveckling IT och samhälle. Handleder vid tillfälle kandidat- och magisteruppsatser.

Nyckelord

Möten via internet, miljöer, IT och samhälle.