Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kristina Eriksson

Kristina Eriksson

Universitetslektor


Docent / Associate Professor in Production Systems

kristina.eriksson@hv.se O1-201

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för Industriautomation.

Forskningsområde

Forskar inom teknik, maskinteknik, produktionsteknik.

Forskningsområde/forskningsintresse

Kristina Eriksson bedriver forskning om hur man på bästa sätt planerar flöden av varor i produktion.

Undervisning/handledning

Kristina undervisar på maskiningenjörsprogrammen och programmet industriell ekonomi, samt på magisterprogrammet produktionsteknik. Hon handleder studenter i projekt och examensarbeten i samarbete med industrin och andra organisationer som till exempel sjukhus.
Kristina är projektledare för ProdEx - Expert i produktionsteknik - ett projekt som utvecklar och ger, i samproduktion med industrin, kurser som skräddarsys och som bidrar till en expertkompetens i produktionsteknik i tillverkande industri, regionalt och nationellt. 

Nyckelord

Maskinteknik, logistik, flöden, produktion.

Publikationer