Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Maria Holmbom

Maria Holmbom

Universitetsadjunkt

Doktorand


Egen titel:  

maria.holmbom@hv.se I425A

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, arbetsintegrerat lärande, studier om ett hållbart samhälle, arbetslivsstudier.

Maria Holmbom är doktorand i arbetsintegrerat lärande (AIL) och universitetsadjunkt i arbets- och organisationspsykologi. Hennes doktorandprojekt handlar om HR-funktionens roll för hållbara organisationer. Maria undervisar främst vid Personalvetarprogrammet och är en del av forskningsmiljön Positiva organisations- och ledarskapsstudier (POLS).

 

Maria har en socionomexamen och en masterexamen i psykologi. Innan Maria började arbeta vid Högskolan Väst 2019 har hon bland annat arbetat inom HR med strategisk personal- och kompetensförsörjning, process- och projektledning samt inom socialt arbete. Se gärna Marias LinkedIn-profil för mer information.