Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Martin Gellerstedt

Martin Gellerstedt

Gästprofessor

martin.gellerstedt@hv.se I334

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för medier och design.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, informatik.

Forskningsområde/forskningsintresse

Intresserad av alla situationer där datorer, informationssystem och smart användning av data kan komma människor till nytta. Framförallt har jag intresserat mig för medicinska tillämpningar; diagnostik och beslutsstödsystem, kliniska prövningar och observationsstudier. Ett annat av mina forskningsspår är högre utbildning och arbetsintegrerat lärande samt hur informatik kan stödja såväl formell som informell fortbildning. Slutligen kan mitt intresse för hur sociala medier kan användas för erfarenhetsutbyte och generera kunskap nämnas.

Undervisning/handledning

Aktiv i forskarutbildningen i Informatik med inriktning mot AIL, där jag driver kurs i forskningsmetodik samt agerar handledare. Jag arbetar även aktivt med kvalitetsfrågor och utveckling av forskarutbildningen. Ansvarar för SPSS-Akademin som erbjuder toppmodern utbildning i statistik, med sammanlagt fyra 7.5 hp-kurser.

Nyckelord

Informatik, kvantitativ metodik & statistik, medicin, beslutsstöd, diagnostik, sociala medier, arbetsintegrerat lärande.

Publikationer