Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Midhat Ajanovic

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för medier och design.

Forskar inom området humaniora, filmvetenskap.


Forskningsområde/forskningsintresse

Mina speciella forskningsområden är visuell kommunikation samt filmvetenskap med animerad film som en spetskompetens.

Undervisning/handledning

Sedan 2010 undervisar jag huvudsakligen vid Högskolan Västs program 3D-animation & visualisering samt handleder studenter på C-nivå.

Nyckelord

Bildberättandet, bildtänkandet, animerad bild, rörlig bild, etik, estetik.


Publikationer


Animated Documentary – Documentary Animation

Publicerat

Animated Documentary – Documentary Animation

Denna artikels primära ämne är en tämligen okänd filmgenre, den så kallades animerade dokumentär vars utveckling under senare decennier fick ny far...

Filmska Lutka. Estetika, žanrovske konvencije i hibridiziranje u modelskoj animaciji

Publicerat

Filmska Lutka. Estetika, žanrovske konvencije i hibridiziranje u modelskoj animaciji

Det finns varierande definitioner av ordet "docka" som utgår ifrån dockornas ursprung, deras form och funktion, tekniska aspekter etc. Vanligtvis g...

Little Man at the Turn of the Worlds : A View of the Origin, History and the Ideological Foundation of the Phenomenon of the Zagreb School of Animated Film

Publicerat

Little Man at the Turn of the Worlds : A View of the Origin, History and the Ideological Foundation of the Phenomenon of the Zagreb School of Animated Film

Roundtable of the Month:The Image of Beyond Oneself: : The Context and Development of Swedish Animation Documentaries

Publicerat

Roundtable of the Month:The Image of Beyond Oneself: : The Context and Development of Swedish Animation Documentaries

Denna artikels primära ämne är en tämligen okänd filmgenre, den så kallade animerade dokumentären, vars utveckling under senare decennier fick ny...

Animerad verklighet

Publicerat

Animerad verklighet

Beyond Self-images : The Context and Development of Animated Documentaries, the Cornerstones of Modern Animation in Sweden.

Publicerat

Beyond Self-images : The Context and Development of Animated Documentaries, the Cornerstones of Modern Animation in Sweden.

It seems that the first decades of the new millennium have brought about a small renaissance of documentaries, especially those that combine live...

Film i strip

Publicerat

Film i strip

Microscopic reading of a story on animation

Publicerat

Microscopic reading of a story on animation

The Context and Development of Animated Documentaries, the Cornerstones of Modern Animation in Sweden

Publicerat

The Context and Development of Animated Documentaries, the Cornerstones of Modern Animation in Sweden

It seems that the first decades of the new millennium has brought a small renaissance of documentaries, especially those that combine live action a...

Seriously Funny: Animation, The Concealed Avant-Garde

Publicerat

Seriously Funny: Animation, The Concealed Avant-Garde

The progressive migration of the European avant-gardes to America in the late 1930s compelled an adjustment of modern art practice and theory to th...

Titoism and the Idea of “The Third Road” as Ideological Foundation of Zagreb School for Animated Film

Publicerat

Titoism and the Idea of “The Third Road” as Ideological Foundation of Zagreb School for Animated Film

Geographically, and ideologically, Yugoslavia stood on the border between two confronted blocks during the Cold War, but belonged to neither. The...

Sketching Out the ”Proxy Space”

Publicerat

Sketching Out the ”Proxy Space”

Animation is usually defined as the moving image that
 is not recorded from a real-time movement but the
 movement created artificially. My concern...

Usamljeni detektiv u svijetu pohlepe i lazi/Lonely detective in a world of greed and lies : Jedan pogled na  dugovječnu tradiciju tvrdo kuhanog trilera u literaturi i na filmu/One look at the long-lived tradition of hard-boiled thriller in literature and film.

Publicerat

Usamljeni detektiv u svijetu pohlepe i lazi/Lonely detective in a world of greed and lies : Jedan pogled na  dugovječnu tradiciju tvrdo kuhanog trilera u literaturi i na filmu/One look at the long-lived tradition of hard-boiled thriller in literature and film.

This essay is centred on the phenomenon of the specific socially critical so-called hard-boiled thriller that distinguished itself as a separate fi...

100 years of Swedish Animation

Publicerat

100 years of Swedish Animation

An Attempt at Reading and Understanding the Animated Film Don Quixote by Vladimir Kristl

Publicerat

An Attempt at Reading and Understanding the Animated Film Don Quixote by Vladimir Kristl

Ett kompletterande kapitel om Zagrebskolan för animerad film.

Između sna i smijeha/Between dream and laughter : Luis Bunuel – život, karijera i dvije duboke brazde koje je prvak filmskog nadrealizma zaorao/Luis Bunuel – life, career and a profound imprint left by the pioneer of surrealist cinema

Publicerat

Između sna i smijeha/Between dream and laughter : Luis Bunuel – život, karijera i dvije duboke brazde koje je prvak filmskog nadrealizma zaorao/Luis Bunuel – life, career and a profound imprint left by the pioneer of surrealist cinema

The paper gives an overview of the work, career and poetics of Luis Bunuel, the most important surrealist in the world (active in the cinema of...

Priit Pärn

Publicerat

Priit Pärn

Ett kompletterande kapitel om animation i Estland  

Procvat cjelovečernje animacije (Renaissance of full-length animation) : Srastanje dokumentarnog i animiranog filma jedan je od najinteresantnijih fenomena u medijskoj industriji našeg doba, osobito stoga što se u toj formi neke važne teme, pogled na stvarnost i historiju tretiraju na sasvim drugačiji način od onog u standardnim medijima.

Publicerat

Procvat cjelovečernje animacije (Renaissance of full-length animation) : Srastanje dokumentarnog i animiranog filma jedan je od najinteresantnijih fenomena u medijskoj industriji našeg doba, osobito stoga što se u toj formi neke važne teme, pogled na stvarnost i historiju tretiraju na sasvim drugačiji način od onog u standardnim medijima.

Linking up documentary and animated film is one of the most interesting phenomena in the media industry of our time especially as animated...

Swedish animated film - 100 Years : Animated children's films, commercials, animated documentaries, as well as films influenced by comics made by distinct individualists are the cornerstones this cinematic phenomenon is based on.

Publicerat

Swedish animated film - 100 Years : Animated children's films, commercials, animated documentaries, as well as films influenced by comics made by distinct individualists are the cornerstones this cinematic phenomenon is based on.

Throbbing Desire : During the 70s and 80s, a feminist animation movement grew forth with the Czech creator Michaela Pavlátová as one of the central figures. This year’s animator in focus is an exuberant fountain of ideas who with humor and rich imagery portrays inequality, masturbation and unhappy marriage.

Publicerat

Throbbing Desire : During the 70s and 80s, a feminist animation movement grew forth with the Czech creator Michaela Pavlátová as one of the central figures. This year’s animator in focus is an exuberant fountain of ideas who with humor and rich imagery portrays inequality, masturbation and unhappy marriage.

Bizarre and Depoliticized

Publicerat

Bizarre and Depoliticized

Black Trains through Dark Landscapes

Publicerat

Black Trains through Dark Landscapes

Penicilin protiv mrznja

Publicerat

Penicilin protiv mrznja

Medicinen mot hatet I texten studeras karikatyr och satirbild som ett oersättligt utryck för yttrandefrihet i den massmediala epoken. Textens...

The man and the line : Monographyc study of the work of animator, cartoonist and comics author Nedeljko Dragic

Publicerat

The man and the line : Monographyc study of the work of animator, cartoonist and comics author Nedeljko Dragic

Nedeljko Dragic is without doubt one of the most important creators not only in the Zagreb School of animation but of cartoon films in general, if ...

The Puppet-Actor in Virtual Environment : Theatrical puppetry, cinema puppetry, digital puppetry

Publicerat

The Puppet-Actor in Virtual Environment : Theatrical puppetry, cinema puppetry, digital puppetry

Abstract My concern is animated puppetry in the digital era. Actually, this presentation is a brief depiction of a much larger "to-be-a book"...

Animacija i modernizam / Animation and modernism.

Publicerat

Animacija i modernizam / Animation and modernism.

Many important periods of the history of animation arose directly from and are part of the radical modernist wave with the epicentre in the USA tha...

Ohrozený megalopolis japaneského ANIME 7

Publicerat

Ohrozený megalopolis japaneského ANIME 7

The True Giant of Animation : The combination of skillful fingers and animation technique transformed mundane lumps of clay into some of the 20th century's funniest and smartest "people", Their home is the famous animation studio Aardman.

Publicerat

The True Giant of Animation : The combination of skillful fingers and animation technique transformed mundane lumps of clay into some of the 20th century's funniest and smartest "people", Their home is the famous animation studio Aardman.

Animerat skådespeleri som berör : Filmaren Chris Landreth sätter fokus på nya vågar ut ur "kusliga dalen"

Publicerat

Animerat skådespeleri som berör : Filmaren Chris Landreth sätter fokus på nya vågar ut ur "kusliga dalen"

De visuella tonsättarna II : Animationens mästare i urval

Publicerat

De visuella tonsättarna II : Animationens mästare i urval

Filmvetare Midhat »Ajan« Ajanovic har valt ut ytterligare 30 av sina favoriter i De visuella tonsättarna 2. Förutom klassiska animatörer som Bruno...

Ohrozený megalopolis japaneského ANIME 5

Publicerat

Ohrozený megalopolis japaneského ANIME 5

Polish Animation Between Two Golden Ages

Publicerat

Polish Animation Between Two Golden Ages

"Psychorealism" vs "The Uncanny Valley" : Chris Landreth comes across as a digital animation heir to Norman McLaren

Publicerat

"Psychorealism" vs "The Uncanny Valley" : Chris Landreth comes across as a digital animation heir to Norman McLaren

The Feast of Humoristic Drawing

Publicerat

The Feast of Humoristic Drawing

Tragajuci za vidljivim pojmom / Searching for visible concept : Pokusaj definiranja semiotike animiranog filma na primjeru opusa Nedjeljka Dragica / An attempt to define animated film semiotic on the example on Nedeljko Dragic's work.

Publicerat

Tragajuci za vidljivim pojmom / Searching for visible concept : Pokusaj definiranja semiotike animiranog filma na primjeru opusa Nedjeljka Dragica / An attempt to define animated film semiotic on the example on Nedeljko Dragic's work.

The text looks at semiotics in animation, a branch of semiotic which, as far as the author knows, has practically never appeared in its pure form....

A vivid connection : Comics and animation as a context for understanding the work of Nedeljko Dragic i Kresimir Zimonic

Publicerat

A vivid connection : Comics and animation as a context for understanding the work of Nedeljko Dragic i Kresimir Zimonic

Some of the most prominent authors of the Zagreb School of Animation were (or still are) equally active in the field of animations as in the field ...

Dockorna som älskar och skrattar

Publicerat

Dockorna som älskar och skrattar

Ett gammalt medium för ett nytt lärande

Publicerat

Ett gammalt medium för ett nytt lärande

”F” kao Fellini / ”F” som Fellini

Publicerat

”F” kao Fellini / ”F” som Fellini

En personligt präglat studie i Federico Fellinis liv och arbete.

Ohrozený megalopolis japaneského ANIME 3

Publicerat

Ohrozený megalopolis japaneského ANIME 3

Ohrozený megalopolis japaneského ANIME  4

Publicerat

Ohrozený megalopolis japaneského ANIME  4

The "Clayman" from Norway and his worlds

Publicerat

The "Clayman" from Norway and his worlds

Vlado Kristls Don Quijote

Publicerat

Vlado Kristls Don Quijote

The author studies the animated film Don Quixote (1962) by Vladimir Kristl and sees it as one of the first works of art which depicts a mechanical...

Ženska crta britanskog animiranog filma/Feminine current of British animation : Bokumentarizam, društveni angažman i feminizam britanske animacije.

Publicerat

Ženska crta britanskog animiranog filma/Feminine current of British animation : Bokumentarizam, društveni angažman i feminizam britanske animacije.

In the animated film of the 1970s and later, the modernist poetics of, for example, theZagrebSchoolstarted to feel outdated. This was the reason fo...

Animator in focus : Caroline Leaf

Publicerat

Animator in focus : Caroline Leaf

Anime ohrozený megalopolis japaneského 

Publicerat

Anime ohrozený megalopolis japaneského 

"Jag går efter min näsa"

Publicerat

"Jag går efter min näsa"

Little man at the turn of the worlds  : A view of the origin, history and basis of the phenomenon of the Zagreb School of Animated Film 

Publicerat

Little man at the turn of the worlds  : A view of the origin, history and basis of the phenomenon of the Zagreb School of Animated Film 

Mannen som tecknade Musse Pigg

Publicerat

Mannen som tecknade Musse Pigg

Milan Blazekovic : life in a cartoon =  Život u crtanom filmu 

Publicerat

Milan Blazekovic : life in a cartoon =  Život u crtanom filmu