Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Oskar Tofeldt

Oskar Tofeldt

Forskare


PhD in Non-Destructive Evaluation

oskar.tofeldt@hv.se I3-304B

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för Maskinteknik.

Forskningsområde

Forskar inom teknik, produktionsteknik.

Forskningsintresse

Jag är forskare inom oförstörande provning (OFP) där jag arbetar med metoder baserat på mekaniska vibrationer såsom vågutbredning och resonansfenomen. Dessa typer av metoder möjliggör att komponenter och konstruktioner kan undersökas och kontrolleras utan att permanent skada uppstår. Min forskning är primärt inriktat mot metodutveckling där mitt arbete rör sig från datorsimuleringar (t.ex. FE-simuleringar) till praktiska mätningar och signalbehandling. Nuvarande applikationer som jag arbetar med är komponenter tillverkade med additiv tillverkningsteknik (AM) och större konstruktioner i betong (t.ex. broar, vattenkraftverk, anläggningskonstruktioner). Syftet med min forskning, sett utifrån ett bredare perspektiv, är att skapa och utveckla nya verktyg för kvalitetskontroll och tillståndsbedömning. Därigenom skapas förutsättningar för ett i framtiden mer resurseffektivt utnyttjande av material och konstruktioner.

Undervisning/handledning

Jag undervisar om numeriska simuleringar med finita elementmetoden (FEM) och om oförstörande provning (OFP).

Nyckelord

Oförstörande provning, mekanisk vågutbredning, ultraljud, ljudvågor, resonansfenomen, finita elementmetoden, signalbehandling, mätteknik.

Research gate

Publikationer