Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Robert Pederson

Avdelningschef

Anställd på Avdelningen för avverkande och additiva tillverkningsprocesser.

Forskar inom området forskningsmiljöer, produktionsteknik väst, ptv, teknik, produktionsteknik.


Forskningsområde

Jag är professor i materialteknik och forskar om titanlegeringar som används i bland annat flygmotorer och rymdraketer. Titanlegeringar är lätta och starka, viktiga kriterier vid utveckling av nya motorer eftersom minskad vikt spar bränsle. Mitt fokus är att utveckla titanlegeringar med nya sammansättningar och förbättrade egenskaper samt att förstå de begränsningar som finns i de legeringar som redan används.

I flyg- och rymdindustrin utvecklas så kallad additiv tillverkning, där man "skriver ut" tredimensionella geometrier och komponenter med hjälp av en 3D-skrivare. I denna teknologiutveckling finns utmaningar som jag coh mina forskarkollegor världen runt brottas med. Hur blir materialegenskaperna när man bygger flera lager på varandra? Hur varierar egenskaperna, och varför? Processerna måste i slutändan vara tillförlitliga för att flygplanet ska vara säkert.


Publikationer


Microstructural influence on fatigue crack propagation during high cycle fatigue testing of additively manufactured Alloy 718

Publicerat

Microstructural influence on fatigue crack propagation during high cycle fatigue testing of additively manufactured Alloy 718

A study of the microstructure of additively manufactured Alloy 718 was performed in order to better understand the parameters that have an influenc...

Microstructure tailoring in Electron Beam Powder Bed Fusion Additive Manufacturing and its potential consequences

Publicerat

Microstructure tailoring in Electron Beam Powder Bed Fusion Additive Manufacturing and its potential consequences

Electron Beam Powder Bed Fusion process for Alloy 718 was investigated, in the sense of microstructural evolution with varying process conditions....

Residual Lattice Strain and Phase Distribution in Ti-6Al-4V Produced by Electron Beam Melting

Publicerat

Residual Lattice Strain and Phase Distribution in Ti-6Al-4V Produced by Electron Beam Melting

Residual stress/strain and microstructure used in additively manufactured material are strongly dependent on process parameter combination. With th...

Additive Manufacturing of Alloy 718 via Electron Beam Melting : Effect of Post-Treatment on the Microstructure and the Mechanical Properties.

Publicerat

Additive Manufacturing of Alloy 718 via Electron Beam Melting : Effect of Post-Treatment on the Microstructure and the Mechanical Properties.

Alloy 718 finds application in gas turbine engine components, such as turbine disks, compressor blades and so forth, due to its excellent mechanica...

Alpha texture variations in additive manufactured Ti-6Al-4V investigated with neutron diffraction

Publicerat

Alpha texture variations in additive manufactured Ti-6Al-4V investigated with neutron diffraction

Variation of texture in Ti-6Al-4V samples produced by three different additive manufacturing (AM) processes has been studied by neutron...

Electron backscatter diffraction characterization of fatigue crack growth in laser metal wire deposited Ti-6Al-4V

Publicerat

Electron backscatter diffraction characterization of fatigue crack growth in laser metal wire deposited Ti-6Al-4V

By additive manufacturing (AM) there is a feasibility of producing near net shape components in basically one step from 3D CAD model to final...

Influence of cyclic thermal treatments on the oxidation behavior of Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo alloy

Publicerat

Influence of cyclic thermal treatments on the oxidation behavior of Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo alloy

Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo is one of the most common titanium alloys for aerospace industry. This alloy experiences oxidation phenomenon at elevated...

Influence of defects and as-built surface roughness on fatigue properties of additively manufactured Alloy 718

Publicerat

Influence of defects and as-built surface roughness on fatigue properties of additively manufactured Alloy 718

Electron beam melting (EBM) and Selective Laser Melting (SLM) are powder bed based additive manufacturing (AM) processes. These, relatively new,...

Microstructural characterization and comparison of Ti-6Al-4V manufactured with different additive manufacturing processes

Publicerat

Microstructural characterization and comparison of Ti-6Al-4V manufactured with different additive manufacturing processes

In this work, the microstructures of Ti-6Al-4V manufactured by different additive manufacturing (AM) processes have been characterized and compared...

Microstructure and Porosity of Laser Welds in Cast Ti-6Al-4V with Addition of Boron

Publicerat

Microstructure and Porosity of Laser Welds in Cast Ti-6Al-4V with Addition of Boron

Addition of small amounts of boron to cast Ti-6Al-4V alloy has shown to render a finer microstructure and improved mechanical properties. For such ...

Chemical Milling of Cast Ti-6Al-4V and Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo Alloys in Hydrofluoric-Nitric Acid Solutions

Publicerat

Chemical Milling of Cast Ti-6Al-4V and Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo Alloys in Hydrofluoric-Nitric Acid Solutions

The behavior of cast Ti-6Al-4V and Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo during chemical milling in hydrofluoric-nitric (HF-HNO3) acid solutions with 1:3 and 1:11 mol...

Microstructure and Defects in Additive Manufactured Titanium : a Comparison Between Microtomography and Optical Microscopy

Publicerat

Microstructure and Defects in Additive Manufactured Titanium : a Comparison Between Microtomography and Optical Microscopy

The aim of this work has been to compare two different analysing methods; x-ray microtomography and light optical microscopy, when it comes to...

Microstructure characterisation of Ti-6Al-4V from different additive manufacturing processes

Publicerat

Microstructure characterisation of Ti-6Al-4V from different additive manufacturing processes

The focus of this work has been microstructure characterisation of Ti-6Al-4V manufactured by five different additive manufacturing (AM) processes....

Oxidation behavior of TI-6Al-4V alloy exposed to isothermal and cyclic thermal treatments

Publicerat

Oxidation behavior of TI-6Al-4V alloy exposed to isothermal and cyclic thermal treatments

One of the most common titanium alloys for aerospace industry is Ti-6Al-4V (usually designed as Ti-64) which is used for manufacturing aero-engine...

Simulation of additive manufacturing using coupled constitutive and microstructure models

Publicerat

Simulation of additive manufacturing using coupled constitutive and microstructure models

The paper describes the application of modeling approaches used in Computational Welding Mechanics (CWM) applicable for simulating Additive...

The hierarchy of microstructure parameters affecting the tensile ductility in centrifugally cast and forged Ti-834 alloy during high temperature exposure in air

Publicerat

The hierarchy of microstructure parameters affecting the tensile ductility in centrifugally cast and forged Ti-834 alloy during high temperature exposure in air

Ductility regression is the main concern in using Ti-834 titanium alloy at temperatures above 500 °C for aerospace applications. The reduction of...

Temperature and microstructure evolution in Gas Tungsten Arc Welding wire feed additive manufacturing of Ti-6Al-4V

Publicerat

Temperature and microstructure evolution in Gas Tungsten Arc Welding wire feed additive manufacturing of Ti-6Al-4V

The Finite Element Method (FEM) is used to solve temperature field and microstructure evolution during GTAW wire feed additive manufacturing...

Forskningsprojekt