Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Roy Andersson

Roy Andersson, professor kvalitetsteknik, Högskolan Väst

Professor


Associate Professor

roy.andersson@hv.se H325

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för Industriell ekonomi.

Forskningsområde

Forskar inom teknik, produktionsteknik.

Forskningsintresse

Roys forskningsfokus är effektiv hantering av leverans- och efterfrågekedjor som ökar motståndskraften, det vill säga skapar resilienta* värdekedjor. Hans forskning omfattar också det som är det första steget för att skapa resiliens, att införa en kombinerad kvalitetsstyrningsfilosofi, där TQM, Lean och Six Sigma integreras i logistikprocesser och inom hela värdeflödet. En kombination av Lean och Six Sigma stärker motståndskraften hos leverans-/efterfrågekedjan och säkerställer att företag och organisationer behåller konkurrenskraften idag och i framtiden. Men detta är inte tillräckligt då det krävs ytterligare strategier utöver en kombinerad ledningsfilosofi, visar Roys forskning.

Några av dessa strategier/principer är:

 • Skapa “agila” företag och leveranskkedjor,
 • Ledarskap som främjar förbättringar, design och innovation,
 • Skapa samarbete och integration på alla nivåer,
 • Medvetenhet om risker och etablering av en riskkultur genom hela leveranskedjan.
 • Skapa en ledningskultur för gemensama värderingar som förstärker den resilienta förmågan.

För närvarande är Roys forskning fokuserad på att utveckla nya verktyg och metoder som utnyttjar tekniker som artificiell intelligens (AI) och förstärkt verklighet (AR) för digitalisering av Lean och Six Sigma.

Sedan år 2000 har Roy varit keynote-talare vid olika konferenser i flera länder. Han har utvecklat skräddarsydd utbildning inom kvalitet- och logistikområdet, särskilt inom Lean, Six Sigma och TQM. Roy har utbildat många chefer och projektledare på Volvo, Ericsson AB, Electrolux etc.

  * Förmågan att komma tillbaka till ursprungsläget så snabbt som möjligt eller att hitta ett mer önskat läge efter en störning.

Externa uppdrag

Roy har en doktorsexamen i logistik och kvalitet från Chalmers University år 2009. Han har även erhållit titeln docent vid Jönköping University, där han arbetade heltid från 2013 till 2023. Under perioden 2016-2023 tjänstgjorde han som biträdande prefekt för internationalisering vid Jönköping University. Dessutom har Roy bidragit som gästprofessor vid Asian Institute of Technology (AIT) i Thailand från 2011 till 2021, där han årligen undervisade i en kurs.

Roy har också industrierfarenhet och arbetserfarenhet utanför akademin då han varit produktionstekniker på Autotube (underleverantör till Scania och Volvo), arbetat som kvalitetsansvarig under sju år på ett fastighetsbolag (7-Fast) och även jobbat på Borås Stad i fem år som ansvarig för utvecklingen av Six Sigma inom hela organsiationen inklusive högsta ledning.

För närvarande har Roy uppdrag av Virtual Manufacturing (VM) Sweden AB i Göteborg och ägnar ungefär en dag i veckan åt sina åtaganden inom företaget. Virtual Manufacturing har över 300 kunder och är med och utvecklar kundernas processer inom många olika områden, vilket ger en bild av hur långt industri och organisationer i Sverige har kommit inom forskning, Industri 5.0 och digitalisering.

Internationell erfarenhet

 • Gästprofessor vid Asian Institute of Technology (AIT), Thailand (2010-2021)
 • Gästprofessor vid Panyapiwat Institute of Management (PIM), Thailand (2019-)
 • Gästprofessor vid Rangsit University, Thailand (2021-2023)
 • Gästforskare vid Cranfield University, England (2007)
 • Gästföreläsare vid Stockholm School of Business i Ryssland (2010-2011)
 • Forskassistent vid Arizona State University, USA (1998-1999)
 • Styrelsemedlem i Thai-Swedish Chamber of Commerce, Thailand (2015-) 

Administration

 • Biträdande prefekt för internationalisering, Jönköping Tekniska Högskola (2015-2023)
 • Programansvarig för Logistik och ledning (180hp), Jönköping Tekniska Högskola (2013-2015)
 • Medlem i institutionsstyrelsen, Logistik och Supply Chain avdelningen, Jönköping Tekniska Högskola (2013-2015)
 • Forskningsämnesansvarig och ansvarig för området Industriell ekonomi och maskiningenjör, Ingenjörshögskolan, Högskolan I Borås,(2011-2012)
 • Avdelningschef för avdelningen Industriell ekonomi och maskiningenjör, Högskolan I Borås, (2009-2011)
 • Programansvarig för masterprogram Kvalitetsledning (120hp), Högskolan I Borås, (2003-2011)
 • Programansvarig för, International Business Engineering (180hp), Högskolan I Borås (2008-2013)
 • Medlem i styrelsen för yrkesexamensprogrammet, Sustainable Management (120hp), yrkesutbildning i Mölnlycke (2012-2016)
 • Medlem i styrelsen, Ingenjörshögskolan, Högskolan I Borås (2007–2013)
 • Medlem i styrelsen, Swedish School of Textile, Högskolan I Borås (2011–2013)
 • Medlem i styrelsen, Hälsohögskolan, Högskolan I Borås (2007-2011)
 • Medlem i forskningsgruppen resilience, Högskolan I Borås (2009-2014)

Medverkan i forskningsprojekt

2021-2024   COLLECTiEF-project. Use Collective Intelligence to improve building energy performance and contribute to global climate and energy goals. Collaboration/networking, granted from EU Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation. Project member for the project for Virtual Manufacturing 3 million. Project members are Norwegian University of Science and Technology (Norway), Lund University (Sweden), The Cyprus Institute (Cyprus), Energy@Work (Italy),, R2M Solution SRL (Italy), EM Systemer AS (Norway), NODA Intelligent Systems AB (Sweden), Geonardo Environmental Technologies Ltd. (Hungary), Scientific and Technical Center for Building (France), Technologies Design and Materials European Research Centre (Italy), LSI Lastem (Italy), Ålesund Municipality (Norway), Teicos UE SRL (Italy), Virtual Manufacturing AB (Sweden), total 30 million SEK. Project leader for Virtual Manufacturing AB (Sweden). Partly involved in the project application.

2020-2022   MOSIM-project. An open modular framework for efficient and interactive simulation and analysis of realistic human motions for professional applications. Collaboration/networking, granted from EU, project member for the project for Virtual Manufacturing 2 million SEK. Project members are Scania, Volvo Group, Solme, Daimler, German Research Center for Artificial, Fraunhofer Chalmers, IPS, LUT University, Mevea, Skövde University, etc., 12 million SEK. Project leader for Virtual Manufacturing AB (Sweden). Project leader for Virtual Manufacturing AB (Sweden).

2021-2024  Fellow with Business Placement to Virtual Manufacturing Sweden. KK-project, 2 million. Project leader and have written entire application.

2021-2025  PhD application for a Vinnova founding together with LTU for founding of two PhD student. I am also currently supervising one PhD students at LTU, 4 million. Main project leader at VM.

2020-2023   SCARCE II-project - Sensible Value Chain through Digitalised Planning, Material handling and Circular Economy. Collaboration/networking, granted from Vinnova and Production 2030. Project member for the project for Virtual Manufacturing 1,5 million SEK. Project members are Chalmers University of Technology TME, Chalmers University of Technology IMS, Royal Institute of Technology, Parker Hannifin AB, Bror Tonsjö AB, Siemens, AFRY, EQPack, VirtualManufacturing, Qbim AB, RISE, 8,7 million SEK. Project leader for Virtual Manufacturing AB (Sweden). Partly involved in the project application.

2017-2021   The K3-project INSA (INternationalisering av SAmverkan), develop strategies, methods, and processes for international collaboration/networking, granted from Vinnova, project leader for the entire project. Project members are KTH, HiS, LiU, MaU, MiUn, ORU, HiG and JU, 8 million SEK, entire project leader and have written application.

2021-2022  KK-founding recruitment Hög 19: Project leader for International Guest professor (Marcio Lopes Pimenta) Supply Chain and Operation Management (SCOM) 2021-03-2022-03, founding 1 million SEK, project leader and have written application.

2016-2022  International Campus (JTH-IC project), over 300 students have study and done Internship/thesis work in parallel one semester abroad, in Thailand, Vietnam, Brazil, Mexico, South Africa and USA. Project leader 5 million SEK.

2015-2017 “PRODHÖG – Competitive manufacturing in a high-cost environment”, with a grant from Regionförbundet Småland, Sweden. project member, 4 million SEK. Project member and have partly written application.

2014-2017  Managing and working in the project “ProduktionsLyftet”, with a grant from Vinnova and KK, project member, my part 1 million SEK.

2004-2005  Training companies in management issues for sustainable environment and resilience, with a grant from Västra Götalandsregionen, 1 million SEK. Project leader and have written the application

2009-2014  The resilience project at University of Borås, with a grant from the University of Borås, project member 1 million SEK.

2006-2010  Nit on Demand project, University of Borås with a grant from Vinnova, project member, 3 million SEK.

Undervisning/handledning

Roy har mottagit utmärkelsen bästa lärare/pedagog vid Högskolan i Borås år 2004 och var även nominerad vid Jönköping Tekniska Högskola år 2022.

Han har haft undervisningsansvar och tjänstgjort som chef för avdelningen Industiell ekonomi och maskiningenjör på Högskolan i  Borås. Hans arbete har omfattat utveckling och ledning av utbildningsprogram (både master- och kandidatnivå), kursutveckling, distansutbildningsprogram, föreläsningar, handledning och examination. Han har också varit biträdande prefekt för internationalisering vid Tekniska högskolan I Jönköping.

Roy har haft olika roller, inklusive ansvar för ett ämnesområde, framtagning av utbildningsprogram, industriella kurser och genomförande av professionella kurser och distansundervisning. Han har omfattande erfarenhet och har föreläst i över 15 000 timmar, främst i centrala kurser inom Logistik och Kvalitetsledning som Statistisk processstyrning, Statistisk försöksplanering, Kvalitets och Miljöledning, “Operations Management”, Lean Produktion, Six Sigma praktiskt arbete och examensarbete.

Dessutom har han undervisat i en rad andra ämnen, inklusive “Industrial Management”, Logistikledning, “Supply Chain Management”, “Manufacturing Planning and Control”, Risk ledning, Tillförlitlighetsteknik, Produktionsledning och Forskningsmetodik. Roy har personligen varit ansvarig och  examinerat studenter i samtliga dessa kurser, kurserna som hållits både på svenska och engelska. Hittentills har Roy varit huvudhandledare eller bihandledare för sju doktorander.

Roys mål kretsar kring att möta företagens, studenternas och samhällets krav samt kraven från den svenska högskolemyndigheten, med en målsättning att överträffa förväntningarna från dessa intrensenter. Dessutom har han över 30 års undervisningserfarenhet från alla nivåer i det svenska skolsystemet varav 25 år på högre akademsik nivå samt 15 års undervisningserfarenhet i Sydostasien och olika internationella miljöer.

Nyckelord

Quality and Logistics management, Supply and demand Chain management, Lean production, Six Sigma, Resilience, Risk management, Operation and production management.

Research gate/media

https://www.linkedin.com/in/roy-andersson-458087103/

https://scholar.google.com/citations?hl=sv&user=UI3NT3kAAAAJ

Publikationer

[1]  Sordan, J.E, Marinho, C.A., Oprime, P.C., Pimenta, M.L., and Anderson, R.. Characterization of Lean Six Sigma projects in Healthcare Settings: empirical research. Benchmarking: an international journal. In press, 2022.
[2]  Andersson, R., and Pardillo-Baez, Y. , The Six Sigma framework improves the awareness and management of supply-chain risk, The TQM Journal, 1754-2731, DOI 10.1108/TQM-04-2019-0120, 2020.
[3]  Reitsma, E.,  P. Manfredsson, P. Hilletofth and R. Andersson” The outcomes of providing lean training to strategic suppliers: a Swedish case study”, 11/11, The TQM Journal, 2020.
[4] Oprime, P. C., Pimenta, M. L., Jugend, D., & Andersson, R. “Financial impacts of innovation in Six Sigma projects”. Total Quality Management & Business Excellence, 1-23, 2019.
[5] Pardillo-Baez, Y., Andersson, R., Bridi, E., Paladini, E. P., Lean Six Sigma philosophy improves collaboration to get more integrated supply chains, Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios, 12 (3), 153 – 176, DOI: 10.19177/reen.v12e32019153-176, 2019.
[6] Andersson, R., Bridi,E., Pardillo Baez, Y., Maldonado, M. U., Forcellini, F. A., & Moraes, F. C. Improvement in Public Administration Services: a Case of Business Registration Process. International Journal of Industrial Engineering and Management, 9(2), 109-120, 2018.
[7] Lantz, B., Andersson, R., and Manfredsson P., “Preliminary tests of normality when comparing three independent samples”, Journal of Modern Applied Statistical Methods, in Press, 2015. – SAGE Research Methods.
[8] Andersson, R., and Manfredsson P., and B. Lantz, “Total productive maintenance in support processes: An enabler for operation excellence”, Best paper award, 17th International QMOD-ICQSS Conference, Prague, Czech Republic, 2014, accepted for publication in one of the QMOD supporting journals, 2015. Total Quality Management & Business Excellence Journal, Vol. 26:9–10. – Business Source Premier (EBSCO).
[9] Andersson, R., Hilletofth, P., and Hilmola, O-P., “Lean implementation in the geriatric care sector in Sweden”, International Journal of Six Sigma and Competitive Advantage (IJSSCA), Vol 8. pp 34. 2015. – SCOPUS.
[10]Andersson, R., Hilletofth, P., Manfredsson, P., and Hilmola, O-P., “Lean Six Sigma strategy in Telecom Manufacturing”, Industrial Management and Data Systems, 114(6), 904–921 (ISSN 0263-5577), 2014, – WEB OF SCIENCE.
[11] Rudrajeet, P., Andersson, R and H. Torstensson, “Organizational resilience through crisis strategic planning -A study of Swedish textile SMEs in financial crises of 2007-11”, International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, Vol 4, pp. 314–341, 2012,  – Academic Onefile (GALE).
[12] Ghahremanpour, S., Koochaksaraee, S.B., Andersson, R. and Lau, P. “analysis of the benefits of using design of experiments in validation of a new method/product”, international journal of business and management studies, Vol 4, No 2, 2012   ISSN:  1309-8047 (Online)
[13] Andersson R., Eriksson H. and Torstensson H., “Similarities and differences between TQM, Six Sigma and Lean”, The TQM Magazine; Vol. 18, Issue 3, pp. 282 – 296, 2006.

WEB OF SCIENCE.  Has up to now been downloaded over 70 000 times, Cit. over 900 times up to date (2022-11-20)**. This article is in the top 10 of the most cit. article in Emerald, ever. Which show my hight impact of the research in Logistics and Quality field)

Book chapters:
[14] Andersson R., Using a Lean Six Sigma Strategy to be Resilient in the Telecommunications Sector Examples from Ericsson AB, The International Handbook of Lean Organization with Cambridge, University Press, chap 10, 2021. This book granted as best Lean book in the world 2022.
[15] Andersson, R., Resilience in the Product-Delivery Supply Chain - The Resilience Framework, pp. 133-146, Springer, Singapore, 2018.
[16] Bridi, E.; Schmitt, J.; Andersson, R.; Andrade, D. F.; Paladini, E. P. Book Chapter. Key Challenges and Opportunities for Quality, Sustainability and Innovation in the Fourth Industrial Revolution. Organizers: Su Mi Dahlgaard-Park & Jens J. Dahlgaard. World Scientific, 2020.
[17]   Andersson R. “Organisatorisk resilience, Resilience i försörjningskedjan”, kap 14, Studentlitteratur, Lund, Sweden, 2014.

Book and reports:
[18] Andersson, R., International Campus- a new collaborative form at Jönköping University, Jönköping University, JU 2021/5531-411, 2022.
[19] Andersson R., Andersson, I. and P. Bro-Nygårdhs, INSA-Internationalization of Collaboration, Vinnova K3-project, 217-03526 Vinnova, 2021.
[20] Andersson, R., En Unik Samverkanform vid Jönköping University, Jönköping University, JU 2021/5530-411, 2021.

 Doctoral thesis:
Anderssson, R, Supply chain resilience through quality management, thesis for the degree for Doctor of Philosophie, Report 2985, Division of Logistics and Transportation, Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology,  Göteborg, 2009