Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sandra Samuelsson

Sandra Samuelsson

Universitetslektor, biträdande

sandra.samuelsson@hv.se J329

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för företagsekonomi. Forskar inom arbetsintegrerat lärande, samhällsvetenskap, ekonomi och näringsliv, ekonomi och näringsliv, företagsekonomi, studier om ett hållbart samhälle.

Forskningsintresse/forskningsområde

Min forskning bygger kring frågor gällande organisering och ledning för hållbar utveckling, vilket studeras utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv och med intresse för STS-forskning som inkluderar både människans och teknikens roll i organisering. Tidigare forskning kan delas in i två bredare områden som båda bygger på ambitionen om att bredda förståelsen kring anpassningar och utmaningar i strävan att uppnå tuffare hållbarhetskrav; 1) organiseringsarbete i etablerade industrier för att möta nya samhällskrav (designprocesser och implementeringsarbete) och 2) lärandeprocessen gällande hållbar utveckling (ungas förståelse och agerande utifrån hållbarhetsagendan). Metodologiskt utgår jag från kvalitativ metod med ambitionen att förstå ett fenomen, vilket resulterar i intervju- och observationsnära empiriinsamling.

Jag har en ekonomie doktorsexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet i ämnet organisering av omställning vilken belyser mångfalden av intressen engagerade i, och med påverkan på, omställning. Titel på avhandling:Unpacking Inscriptions - A sociomateriality perspective on the design process of a milk package

Undervisning/handledning

Jag undervisar framförallt i ämnen inom ramen för organisation och ledarskap. Det innebär undervisning i kurser utifrån följande områden: strategi, organisation och organisering, ledarskap, CSR och företagens roll i samhället. Jag undervisar både på kandidat- och masternivå, samt på svenska och engelska.

Nyckelord

Organisation, Ledarskap, Hållbar utveckling, Omställning, Agency, Lärande

Publikationer

Till Google Scholar

LinkedIn

Länk till LinkedIn https://www.linkedin.com/in/sandrasamuelson/  

Uppdrag externt 

Styrelseledamot i Generation Waste AB