Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ville Björck

Ville Björck

Universitetslektor

ville.bjorck@hv.se J541

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, arbetsintegrerat lärande.

Länk till min avhandling om den globala terminologi som förkroppsligas i hur professionsutbildningar vanligen designas för att skapa arbetsintegrerat lärande hos studenter och som sprider ett dualistiskt sätt att förstå vad teori och pratik är och hur de förhåller sig till varandra: Learning ''theory'' at university and ''practice'' in the workplace : A problematisation of the theory-practice terminology that the dualistic design of Work-integrated Learning institutionalises (diva-portal.org)