Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

William Jobe

William Jobe

Avdelningschef

william.jobe@hv.se J205

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för informatik. Forskar inom samhällsvetenskap, informatik.

Forskningsområde/forskningsintresse

Forskar om webbapplikationer och hur de kan användas inom olika utbildning och vård insatser. Fokus ligger på hur dessa tekniker påverkar informellt och icke-formellt lärande. Forskar även i hur man kan använda certifikat och digital badges i olika former av öppna utbildningar som till exempel MOOCs.

Undervisning/handledning

Undervisar på Informatik programmet, främst i olika programmeringskurser. Handleder också examensarbete.

Nyckelord

MOOCs, web applications, informal learning, non-formal learning, RVA of open learning.

Publikationer