Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

William Jobe

Avdelningschef

Anställd på Avdelningen för informatik.

Forskar inom samhällsvetenskap, informatik.


Forskningsområde/forskningsintresse

Forskar om webbapplikationer och hur de kan användas inom olika utbildning och vård insatser. Fokus ligger på hur dessa tekniker påverkar informellt och icke-formellt lärande. Forskar även i hur man kan använda certifikat och digital badges i olika former av öppna utbildningar som till exempel MOOCs.

Undervisning/handledning

Undervisar på Informatik programmet, främst i olika programmeringskurser. Handleder också examensarbete.

Nyckelord

MOOCs, web applications, informal learning, non-formal learning, RVA of open learning.

Publikationer